Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Spotkanie doradców
Zmodyfikowano: 13.03.2018

W środę 7 marca doradcy z DODR spotkali się we Wrocławiu, aby omówić ostatnie przygotowania do kampanii wnioskowej 2018.

‒ Nasz cel to pomoc rolnikom w jak najsprawniejszym wypełnianiu eWniosków – mówił Dyrektor DODR Marek Tarnacki – wiemy, jakie mamy zadanie i jak je zrealizować.
W tym roku po raz pierwszy wszystkie wnioski o płatności obszarowe będą składane przez internet. Pracownicy DODR pomagają rolnikom w wypełnianiu oświadczeń składanych w tym roku przez producentów, u których dane z wniosku i załączników do wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 nie uległy zmianie, a także szkolą rolników z zasad wypełniania eWniosków.

Doradcy na bieżąco monitorują wymrożenia na terenie całego województwa, przygotowują także wnioski w ramach kończącego się 20 marca naboru na Modernizację gospodarstw rolnych. Nabór dotyczy obszaru d, czyli inwestycji związanych z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu.

Podczas spotkania, pracownicy Ośrodka dyskutowali nie tylko o sprawach bieżących, ale i o najważniejszych zadaniach doradztwa na nadchodzące lata. Na forum europejskim trwają rozmowy na temat funkcjonowania państwowego doradztwa rolniczego po 2020 roku. Priorytety to poszukiwanie i propagowanie dodatkowych źródeł dochodu na obszarach wiejskich, przekazywanie informacji na temat innowacyjnych rozwiązań, które usprawnią pracę rolników, powiązanie nauki z praktyką rolniczą czy podnoszenie jakości usług doradczych. Za modelowy przykład coraz wyższej jakości usług, Komisja Europejska uznała pracę polskich doradców rolno-środowiskowych.

Zastępca Dyrektora DODR Andrzej Znamirowski poinformował o zakończonym naborze uzupełniającym gospodarstw do FADN.

Jeszcze w marcu Ośrodek złoży wniosek na Wsparcie korzystania z usług doradczych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wsparcie będzie udzielane na świadczenie usług doradczych ‒ porad dla rolników lub grup rolników. Realizacja działania ma wzmocnić mechanizmy transferu wiedzy i innowacji poprzez doradztwo, którego oferta będzie dostosowana do indywidualnych potrzeb rolników i właścicieli lasów.

Red.

Galeria zdjęć