Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Jednolity plik kontrolny
Zmodyfikowano: 27.02.2018

Jednolity plik kontrolny

Od 2018 roku każda mała firma jest zobowiązana do comiesięcznego przesyłania fiskusowi szczegółowych danych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).

Obowiązek przesyłania plików kontrolnych najszybciej został nałożony na duże firmy, zatrudniające powyżej 250 pracowników, których obroty przekraczają 50 mln euro rocznie.

Kolejna grupa przedsiębiorców, czyli firmy małe i średnie (zatrudniające mniej niż 250 pracowników, ale więcej niż 10, z rocznymi przychodami w przedziale 2-50 mln euro), zostały objęte obowiązkiem wysyłania JPK, zawierającym ewidencję VAT, w 2017 roku.

Teraz przyszedł czas na najmniejsze firmy tzw. mikroprzedsiębiorstwa, czyli firmy zatrudniające mniej niż 10 osób i osiągające obroty niższe niż 2 mln euro.

Czy tylko podmioty prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są do przesyłania JPK? Nie. Taki obowiązek dotyczy wszystkich podmiotów niebędących przedsiębiorstwami, ale mających status czynnych podatników VAT. Sytuacja taka ma miejsce w przypadku rolników rozliczających się z VAT na zasadach ogólnych, ale nieprowadzących działalności gospodarczej.

Rolnik, który nie prowadzi działalności gospodarczej, ale jest podatnikiem VAT czynnym z tytułu prowadzonej działalności rolniczej, nie zatrudnia pracowników, a jego obroty w poprzednich latach nie przekroczyły 2 mln euro zaliczany jest do tej samej grupy co mikroprzedsiębiorstwa.

Małgorzata Wajtkus DODR

Podatniku! Utwórz, podpisz i prześlij JPK_VAT (PDF - 234 kB)