Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Ruszyły dopłaty do kredytów preferencyjnych
Zmodyfikowano: 20.02.2018

Od lutego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła bankom współpracującym środki na dopłaty do kredytów preferencyjnych. Zaletą tej formy wsparcia inwestycji w rolnictwie jest to, że część należnego bankom oprocentowania spłaca za rolników Agencja.
 
W tym roku kredyty na sfinansowanie części kosztów inwestycji będą udzielane w ramach następujących linii:
•    RR (inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym),
•    Z (zakup użytków rolnych),
•    PR (przetwórstwo).
Limit akcji kredytowej dla tych kredytów wynosi 1 mld złotych, na dopłaty do oprocentowania kredytów przeznaczono 7,6 mln zł.

Zarezerwowano też środki dla kredytów na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych (z linii K01, K02, DK01 i DK02). Limit akcji kredytowej dla tych linii kredytowych wynosi 1 mld zł, dopłaty do oprocentowania kredytów to 8,3 mln zł.
O kredyty rolnicy mogą ubiegać się w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Banku S.A., a także w zrzeszonych w nich Bankach Spółdzielczych oraz w bankach BGŻ BNP Paribas S.A., Krakowskim Banku Spółdzielczym, PEKAO S.A., BZ WBK S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz Banku Ochrony Środowiska S.A.

Źródło: informacje ARiMR

Sylwia Kędzierska DODR