Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

Aktualności, Zapowiedzi

Dodatkowe punkty za uczestnictwo w Systemach jakości żywności
Zmodyfikowano: 07.02.2018

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego przypomina, że zgodnie z przepisami prawa zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”, za uczestnictwo w Systemach jakości żywności rolnikowi przysługują dodatkowe 2 punkty.

Jednym z Systemów, który daje taką możliwość jest System QMP (Quality Meat Program), którego Administratorem jest Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego.

Do podstawowych wymagań Systemu zaliczamy:

  • Odpowiedni dobór zwierząt do opasu:

do Systemu kwalifikują się mieszańcze mięsne (MM) oraz zwierzęta ras mięsnych, takich jak Limousine (LM), Charolaise (CH), Angus (AN), (AR), Hereford (HH), Salers (SL), Simental (SM),

  • Bezuwięziowy system utrzymywania.

Ważna informacja: nie wszystkie zwierzęta utrzymywane w gospodarstwie muszą spełniać wymagania Systemu QMP. Certyfikat zostanie wystawiony wyłącznie na sztuki wskazane przez producenta.

Aby uzyskać certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań systemu QMP należy:

  1. Po pierwsze spełniać wymagania określone w Standardach QMP, w przypadku producentów rolnych chodzi o Standardy QMP Bydło,
  2. Następnie wypełnić i wysłać do wybranej Jednostki Certyfikującej wniosek o certyfikację
  3. Ostatnim etapem jest pozytywne przejście kontroli, przeprowadzanej przez inspektorów Jednostki Certyfikującej, potwierdzającej zgodność produkcji z wymaganiami systemu QMP. Kontrola po pozytywnej ocenie kończy się wydaniem certyfikatu.

Certyfikat jest wydawany na okres 14 miesięcy. Przy odnowieniu certyfikatu procedura jest taka sama, jak przy jego uzyskaniu.

Szczegółowe informacje na temat Systemu znajdują się na www.pzpbm.pl

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z Administratorem Systemu: Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego telefon: tel. +48 22 622 09 87    

Grażyna Norbert DODR