Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

Aktualności, Zapowiedzi

XVIII edycja ogólnopolskiego konkursu „Sposób na sukces”
Zmodyfikowano: 06.02.2018

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza dolnośląskich przedsiębiorców do udziału w XVIII edycji ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces”, na najlepsze działania przedsiębiorcze na obszarach wiejskich.

Ideą konkursu jest wyróżnianie i promowanie najciekawszych przedsięwzięć gospodarczych, które przyczyniają się do  społecznego i regionalnego rozwoju obszarów wiejskich.

Do konkursu mogą być zgłaszane przedsięwzięcia zrealizowane przez osoby fizyczne i prawne w 2016 roku i w pierwszym półroczu 2017 roku na obszarach wiejskich i w miastach do 20 tysięcy mieszkańców, tworzące nowe miejsca pracy.

Organizatorem konkursu jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A., Firmą Agrobroker – Ubezpieczenia, Doradztwo, Szkolenia, Stowarzyszeniem Sposób na Sukces z siedzibą w Brwinowie, Towarzystwem Inicjatyw Społecznych Nowy Świat, Urzędem Patentowym RP.

Nagrody i wyróżnienia będą przyznawane w następujących kategoriach:

  • indywidualna,
  • rodzinna,
  • zespołowa, 
  • inicjatywy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych. 

 

Przedłuża się termin składania zgłoszeń do 19 lutego 2018 r.

Szczegółowe zasady udziału w konkursie zostały określone w regulaminie.

Kartę zgłoszeniową można przesłać e-mailem na adres: izabela.michniewicz@dodr.pl lub przekazać do działu Rozwoju Obszarów Wiejskich za pośrednictwem Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego.

Do pobrania: