Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Integrowana produkcja roślin rolniczych - kurs
Zmodyfikowano: 24.01.2018

DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO WE WROCŁAWIU

Dział Technologii Produkcji Rolnej

zaprasza na 2-dniowy odpłatny kurs w zakresie

INTEGROWANEJ PRODUKCJI ROŚLIN ROLNICZYCH

 

 

 

Integrowana Produkcja Roślin (IP) jest nowoczesnym systemem jakości żywności, wykorzystującym w sposób zrównoważony postęp techniczny i biologiczny w uprawie, ochronie roślin i nawożeniu oraz zwracającym szczególną uwagę na ochronę środowiska i zdrowie ludzi.

Potwierdzeniem wysokiej, jakości plonów pochodzących z IP jest certyfikat i zastrzeżony znak IP. Udział w systemie jakości Integrowana Produkcja jest dodatkowo punktowany przy ubieganiu się o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020. 

Szkolenie w zakresie integrowanej produkcji trwa 16 godzin (2 dni) i kończy się egzaminem, na podstawie którego zostaje wydane zaświadczenie. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zachowuje ważność przez okres 5 lat od dnia ukończenia szkolenia i upoważnia do:

  • prowadzenia integrowanej produkcji,
  • ubiegania się o certyfikat Integrowanej Produkcji,
  • stosowania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych przy użyciu opryskiwaczy. 

Szkolenie odbędzie się w momencie utworzenia grupy liczącej co najmniej 20 uczestników.

Koszt szkolenia wynosi  300  zł od osoby.

 

Informacje oraz zapisy na szkolenie pod nr telefonu:

Stanisław Leń 607404245, 713398021/22 wew.180 , stanislaw.len@dodr.pl

Jan Burblis 713398021/22 wew.216, jan.burblis@dodr.pl