Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Styczniowa narada doradców
Zmodyfikowano: 18.01.2018

Doradcy z DODR przygotowują się do zaczynającej się w połowie marca kampanii wnioskowej. W tym roku wnioski o płatności bezpośrednie będą wypełniane i składane w formie elektronicznej, za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Od 15 marca będzie ona dostępna na stronie internetowej ARiMR. W piątek 12 stycznia, podczas narady, doradcy i przedstawiciele rolniczych związków zawodowych dyskutowali o tym, jak najskuteczniej pomagać rolnikom w ich wypełnianiu.
‒ Naszym celem jest, aby rolnicy w sprawny sposób złożyli wnioski i uzyskali płatności ‒ powiedział Dyrektor DODR Marek Tarnacki. ‒ W połowie lutego, na miesiąc przed uruchomieniem kampanii, testowa wersja eWnioskuPlus zostanie udostępniona doradcom. To czas na zapoznanie się z aplikacją i przygotowanie się do wypełniania wniosków. Jesteśmy gotowi do pomocy rolnikom.
Dodatkowo Dyrektor omówił priorytetowe zadania doradców, czyli upowszechnianie wiedzy na wsi, pomoc rolnikom w pozyskiwaniu środków pomocowych, także na pozarolniczą działalność gospodarczą, czy rozwój zagród edukacyjnych i polityki senioralnej.

W naradzie wzięli udział przedstawiciele dolnośląskich rolniczych związków zawodowych – Marian Wojciów i Bogusław Barnaś, a także Michał Grzegorczyn i Zdzisław Kudyba z Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”, Marcin Bustowski ze Związku Zawodowego Rolników Rzeczpospolitej „Solidarni”, Tadeusz Włodkowski ze Związku Zawodowego Rolników „Ojczyzna” oraz Grzegorz Kołacz ze Związku Zawodowego Rolnictwa „Samoobrona”. Związkowcy zaoferowali doradcom pomoc przy planowaniu kampanii, przedstawili także sugestie dotyczące organizowania sieci kontaktów z rolnikami.

W dalszej części spotkania Zastępca Dyrektora DODR Andrzej Znamirowski przedstawił zagrożenia związane z ASF i ptasią grypą oraz pokreślił dalszą konieczność realizacji wspólnych szkoleń w zakresie bioasekuracji z Inspekcją Weterynaryjną.

Trwa nabór gospodarstw do udziału systemie Polski FADN. Zapraszamy rolników do udziału w zbieraniu i wykorzystywaniu danych rachunkowych z gospodarstw rolnych. Ośrodek przygotowuje się także do złożenia wniosku na Wsparcie korzystania z usług doradczych.

Red.

Galeria zdjęć