Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

Aktualności, Zapowiedzi

Utworzono markę Polskie Nasiona
Zmodyfikowano: 27.12.2017

Podczas spotkania w Regietowie założono Grupę Polskie Nasiona w celu promowania polskiego materiału siewnego w kraju i zagranicą. W spotkaniu uczestniczyło kierownictwo KOWR i zarządów Spółek hodowli roślin KOWR, kierownictwa Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB i Spółek Grupy IHAR oraz Instytutu Ogrodnictwa.

Podczas spotkania uczestnicy podjęli inicjatywę zintensyfikowania działań mających na celu promocję odmian roślin rolniczych i ogrodniczych krajowej hodowli. Postanowili oni utworzyć konsorcjum pod nazwą „Grupa Polskie Nasiona”, poprzez które promowany będzie materiał siewny polskiej hodowli w kraju i zagranicą. Inicjatywa zostanie zgłoszona do akceptacji do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Założyciele Grupy jednogłośnie zadeklarowali współpracę w osiągnięciu następujących celów: 

  • zwiększenia udziału odmian polskiej hodowli w poszczególnych gatunkach na rynkach nasiennych krajowych i zagranicznych;
  • zwiększania wykorzystania przez polskich rolników kwalifikowanego materiału siewnego;
  • poszukiwania nowych rynków zagranicznych, na których materiał siewny odmian polskiej hodowli mógłby być konkurencyjny.

Małgorzata Kaczmarek DODR