Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

Aktualności, Zapowiedzi

Wytyczne dotyczące podawania informacji o ilościowej zawartości składników na środkach spożywczych
Zmodyfikowano: 20.12.2017

 

W Dzienniku Urzędowym UE C 398 z dnia 24 listopada 2017 zostało opublikowane Zawiadomienie Komisji Europejskiej w sprawie stosowania zasady deklarowania QUID (ilościowej zawartości składników) na środkach spożywczych (2017/C 393/05).

Celem Zawiadomienia Komisji jest przedstawienie wytycznych dla przedsiębiorstw i organów krajowych w sprawie podawania na opakowaniach wyrobów spożywczych ilościowej zawartości określonych składników (Quantitative Ingredients Declaration – QUID) w kontekście rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.

Zawiadomienie zastępuje i uzupełnia dotychczasowe wytyczne w sprawie deklarowania ilościowej zawartości składników przyjęte zgodnie z art. 7 dyrektywy Rady 79/112/EWG w 1998 r.
 
Dokument zawiera następujące sekcje:

  • Wprowadzenie
  • Obowiązek deklarowania QUID
  • Odstępstwa od obowiązku deklarowania QUID
  • Formy wyrażania QUID
  • Miejsce QUID na etykiecie


Grażyna Norbert DODR