Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

Aktualności, Zapowiedzi

Ostatnia tegoroczna narada doradców
Zmodyfikowano: 13.12.2017

Spotkanie zorganizowane w poniedziałek, 11 grudnia otworzył Dyrektor DODR Marek Tarnacki, który podziękował pracownikom za cały rok pracy na rzecz dolnośląskich rolników, podsumował inwestycje remontowo-budowlane (w tym archiwum we Wrocławiu, a także prace modernizacyjne w Chojnowie i Świdnicy) oraz zakupy komputerów i serwera zrealizowane w tym roku przez Ośrodek.
Trzy Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego -  w Jeleniej Górze, Wałbrzychu i Głogowie zmieniły siedziby. Zmiany te mają na celu konsolidację z instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa.

Na ostatnią naradę w roku zostali zaproszeni Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR Mirosław Kulesza oraz Zastępcy Dyrektora Wiesława Gawior i Paweł Kura. Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego i Dolnośląski Oddział Regionalny ARiMR ściśle współpracują nie tylko w czasie kampanii wnioskowej, trwającej od 15 marca do 15 maja.

Agencja pracuje nad testową wersją aplikacji e-wniosku, który będzie obowiązywał w czasie kolejnej  kampanii. W 2017 roku tylko co setny rolnik wypełnił e-wniosek. W kolejnej kampanii ma się to zmienić.
Aplikacja daje możliwość złożenia wniosku bez konieczności modyfikowania danych, jeśli powierzchnie deklarowane do płatności nie uległy zmianie w stosunku do poprzedniego roku. Wypełnianie części wniosku na podstawie rysowanych upraw będzie automatyczne. W czasie wypełniania wniosku aplikacja wyświetli komunikaty o brakach lub błędach, które będzie można od razu poprawić. Prawidłowo wypełnione wnioski nie będą wymagały dodatkowych wyjaśnień składanych przez rolników, co przyspieszy obsługę wniosku i da szansę na wcześniejszą wypłatę płatności.

Dyrektor ARiMR Mirosław Kulesza mówił o tym, że kierownicy Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego i kierownicy Biur Powiatowych Agencji będą ze sobą współpracować w tym zakresie. Planowane są wspólne szkolenia dla pracowników obu instytucji, pokazujące jak działają e-wnioski w praktyce. Ma to ułatwić pomoc rolnikom w ich wypełnianiu.

Kolejnym zadaniem na ten rok będzie zacieśnienie współpracy Ośrodka ze stacjami Chemiczno-Rolniczymi na Dolnym Śląsku, zajmującymi się agrochemiczną obsługą rolnictwa. Stacje wykonują analizy gleb, roślin, płodów rolnych i leśnych, doradzają w sprawach nawożenia oraz przygotowują ekspertyzy i opinie dotyczące zasobności gleb, składu chemicznego roślin i nawozów, a także  prawidłowego stosowania nawozów.

Zastępca Dyrektora DODR Andrzej Znamirowski mówił o tym, że przyjęliśmy plan pracy na 2018 rok, który zaakceptowała Społeczna Rada Doradztwa.

Zgodnie z planem, Ośrodek będzie realizował przede wszystkim doradztwo technologiczne, a w zakresie rozwoju obszarów wiejskich doradcy będą wspierać przedsiębiorczość, politykę senioralną i zagrody edukacyjne.

W tym roku doradców czekają wyzwania ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR), czyli wspieranie nowych, innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich. O innowacjach, konkurencyjności oraz powiązaniu nowych rozwiązań z zachowaniem ochrony środowiska mówił broker SIR Zbigniew Dąbrowski.

Grupa operacyjna działająca w ramach SIR opracowuje innowacyjny produkt albo technologię. W skład grupy wchodzą rolnicy lub grupy rolników, właściciele lasów, jednostki naukowe, przedsiębiorcy sektora rolnego lub spożywczego oraz przedsiębiorcy sektorów działających na rzecz sektora rolnego i spożywczego np. producenci nawozów, pasz, środków ochrony roślin, maszyn i urządzeń do produkcji, a także podmioty doradcze. Członkami grupy operacyjnej mogą być także konsumenci i ich organizacje, jednostki samorządu terytorialnego, a także organizacje działające w obszarze łańcucha żywnościowego. Zadania realizowane w ramach SIR, będą ściśle powiązane z Programem działalności doradczej na 2018 rok.

Dyrektor DODR Marek Tarnacki zakończył spotkanie, składając życzenia świąteczne wszystkim obecnym.

Red.

Galeria zdjęć