Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Prognoza cen rynkowych podstawowych produktów rolno-żywnościowych na grudzień 2017 i marzec 2018
Zmodyfikowano: 29.11.2017

 

W Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, 4 października 2017 roku odbyło się posiedzenie Zespołu Ekspertów ds. Prognozowania Cen Podstawowych Produktów Rolno-Żywnościowych. Celem spotkania było sporządzenie prognozy cen rynkowych podstawowych produktów rolnych i żywnościowych do marca 2018 roku.

Tabela 1. Prognozy cen ekspertów KOWR z 4 października (dla Polski)

 

gru-17

mar-18

pszenica w zł/t

650-680

660-700

żyto w zł/t

550-580

560-600

jęczmień w zł/t

brak danych

brak danych

pszenżyto w zł/t

brak danych

brak danych

owies w zł/t

brak danych

brak danych

kukurydza w zł/t

brak danych

brak danych

ziemniaki w zł/t

brak danych

brak danych

bydło w zł/t

6,30-6,60

6,20-6,60

trzoda w zł/t

4,90-5,10

4,90-5,20

Drób ‒ kurczęta w zł/t

3,10-3,30

3,20-3,40

mleko surowe w zł/l

1,41-1,48

1,35-1,45

Ceny na Dolnym Śląsku są zazwyczaj nieco niższe od przeciętnych krajowych. Na podstawie prognoz eksperckich można jednak określić kierunek zmian cen w ciągu najbliższych czterech miesięcy.

Tabela 2. Ceny przeciętne podstawowych produktów rolnych (netto)  w województwie dolnośląskim w 2016 i 2017 roku

miesiąc i rok obserwacji

mar-16

wrz-16

gru-16

mar-17

wrz-17

paź-17

pszenica w zł/t

618

594

602

659

636

641

żyto w zł/t

528

469

499

533

564

584

jęczmień w zł/t

598

680

657

653

605

640

pszenżyto w zł/t

571

510

530

590

557

561

owies w zł/t

549

468

488

512

502

506

kukurydza w zł/t

677

468

558

640

679

490

ziemniaki w zł/t

538

344

494

588

316

322

bydło w zł/t

5,85

6,24

6,55

6,81

6,63

6,64

trzoda w zł/t

4,37

5,80

5,19

5,22

5,59

5,04

drób w zł/t

3,77

3,62

3,78

3,74

3,84

3,78

mleko surowe w zł/l

1,11

1,09

1,34

1,36

1,44

1,48

 

Tabela 3. Prognozy procentowego wzrostu i spadku cen na grudzień 2017 i marzec 2018 roku

pszenica ogółem
(tendencje wzrostowe)

 

 

Prognoza na grudzień 2017 roku: 4% wzrost w stosunku do cen
z września 2017 roku i ceny wyższe o 10% niż w grudniu 2016 roku

Prognoza na marzec 2018 r: wzrost o 2% w stosunku do grudnia 2017 i ceny wyższe o około 7% od cen z marca 2017 roku

żyto ogółem
(tendencje wzrostowe)

 

 

Prognoza na grudzień 2017 r: bez zmian w stosunku do cen
z września 2017 i ceny wyższe o 13% w stosunku do grudnia 2016 roku

Prognoza na marzec 2018 r: wzrost 2% w stosunku do cen z grudnia 2017, ceny wyższe od cen z marca 2017 roku o około 9%

bydło w zł/t
(tendencje umiarkowanie
spadkowe)

 

 

Prognoza na grudzień 2017 r.: około 2-3% spadek w stosunku do września 2017 i 1,5% spadek w stosunku do grudnia 2016 roku

Prognoza na marzec 2018 r: bez zmian w stosunku do grudnia 2017, ale 6% spadek w stosunku do marca 2017 roku

trzoda w zł/t
(tendencje spadkowe)

 

 

Prognoza na grudzień 2017 r: 10% spadek w stosunku do września 2017 i 4% spadek w porównaniu z cenami z grudnia 2016 roku

Prognoza na marzec 2018 r: niemal bez zmian w stosunku do grudnia 2017 i 3% spadek w stosunku do marca 2017 roku

mleko surowe w zł/l
(tendencje wzrostowe)

 

 

 Prognoza na grudzień 2017 r.: bez zmian w stosunku do września 2017i 8 % wzrost w stosunku do grudnia 2016

Prognoza na marzec 2018 r: bez zmian w stosunku do grudnia 2017, 3% wzrost w stosunku do marca 2017 roku

więcej informacji na stronie http://www.kowr.gov.pl/analiza

Regina Hołda DODR