Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Zapraszamy do udziału w konkursie na Rolnika Roku
Zmodyfikowano: 21.11.2017

Eutrofizacja jest największym problemem środowiskowym Morza Bałtyckiego. Duża ilość azotu i fosforu w wodzie powoduje zakwit glonów i sinic i prowadzi do powstawania obszarów o ograniczonej ilości tlenu w wodzie a nawet martwych stref, w których zamiera wszelkie życie. Sektor rolnictwa może znacznie ograniczyć ilość zanieczyszczeń emitowanych do wód. Jak pokazuje konkurs na Rolnika Roku, wiele gospodarstw podejmuje aktywne działania w celu zniwelowania tej emisji i zmierza w kierunku bardziej zrównoważonego rolnictwa.

Celem konkursu jest podniesienie świadomości w zakresie stosowania dobrych praktyk rolniczych, zgodnych z zasadami zrównoważonego rolnictwa, w gospodarstwach rolnych w zlewisku Bałtyku. Konkurs ma również za zadanie promować współpracę w regionie w celu rozpowszechnienia stosowania dobrych praktyk w sektorze rolnym.

Przyjmowanie zgłoszeń do konkursu jest już rozpoczęte. Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do 10 marca 2018 roku. Zgłoszenia należy nadsyłać na adres email: rolnikroku@wwf.pl lub pocztą tradycyjną na adres:

Fundacja WWF Polska, ul. Mahatmy Gandhiego 3, 02-645 Warszawa
z dopiskiem Rolnik Roku.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.wwf.pl/rolnikroku