Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

E-wniosek dla wszystkich
Zmodyfikowano: 20.11.2017
PROW 2014-2020. W 2018 roku wnioski o dopłaty mają być składane elektronicznie lub na oświadczenie

Od 2018 roku wnioski o przyznanie płatności mają być składane w wersji elektronicznej. Projekt nowych przepisów mówi, że tylko w uzasadnionych przypadkach istniałaby możliwość składania wniosków w wersji papierowej, taki wniosek będzie następnie przeniesiony do wersji elektronicznej przez ARiMR. Termin składania oświadczeń to od 15 lutego do 14 marca 2018 r., czyli miesiąc przed faktycznym terminem składania wniosków o dopłaty (15 marca ‒ 15 maja).

Przygotowany przez Ministerstwo rolnictwa projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego zapowiada, że od 2018 roku wnioski o przyznanie płatności mają być składane w wersji elektronicznej. Jak zapowiada ministerstwo, w roku 2018 będzie obowiązywał przepis przejściowy, który zezwala rolnikowi złożyć zamiast wniosku oświadczenie. Przepis ten będzie dotyczył tylko tych rolników, u których we wnioskach w 2018 roku nie nastąpiły żadne zmiany w porównaniu do wniosku z roku poprzedniego.

Tacy sami
Co to oznacza? To możliwość dla rolników, którzy mają niezmienioną powierzchnię uprawnioną do jednolitej płatności, takie same uprawy, jak w 2017 roku i występują o płatność do takiej samej liczby zwierząt co w roku poprzednim.
Tacy rolnicy będą mogli złożyć „Oświadczenie” na formularzu opracowanym i udostępnionym przez ARiMR. Termin składania oświadczeń będzie obowiązywał od 15 lutego do 14 marca, czyli miesiąc przed faktycznym terminem składania wniosków o dopłaty przypadającym między 15 marca a 15 maja.

Pozostałe działania PROW
Analogiczne rozwiązanie w zakresie składania elektronicznego wniosku ma zostać wprowadzone również w odniesieniu do działań PROW 2007-2013 ‒ Program rolnośrodowiskowy, Zalesianie gruntów rolnych i innych niż rolne oraz do działań PROW 2014-2020 – Rolnictwo ekologiczne, Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne, Inwestycje w rozwój obszarów leśnych oraz Płatności do obszarów ONW. Tu również, jeśli nie zaszły żadne zmiany i wnioski z 2018 roku są identyczne, jak w roku 2017, będzie można złożyć Oświadczenie tak, jak dla płatności bezpośrednich.

Wprowadzenie na 2018 rok oświadczeń, zastępujących wnioski to rozwiązanie upraszczające procedurę wnioskowania o płatność. Jednocześnie rozwiązanie to przyśpiesza procedurę obsługi wniosków przez ARiMR.
Proponowane zmiany wynikają z rozporządzenia KE, zgodnie z którym od 2018 roku wszystkie wnioski o przyznanie płatności muszą być składane na elektronicznym formularzu geoprzestrzennym.

Ewa Karpińska DODR