Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

Aktualności, Zapowiedzi

Listopadowa narada doradców
Zmodyfikowano: 10.11.2017

W poniedziałek 6 listopada doradcy spotkali się w DODR we Wrocławiu, aby omówić działania na najbliższe miesiące. Dyrektor DODR Marek Tarnacki przedstawił sytuację finansową Ośrodka oraz stopień zaawansowania prac modernizacyjnych prowadzonych w Ośrodku.

Zastępca Dyrektora DODR Andrzej Znamirowski omówił plan działalności doradczej na 2018 rok, przygotowywany zgodnie z priorytetami określonymi przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Poinformował także, że Agencja Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła konkurs na realizację operacji w ramach działania Transfer wiedzy i działalność informacyjna, objętego PROW na lata 2014-2020, poddziałanie 1.1 Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności. Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu weźmie udział w konkursie na realizację operacji, w zakresie organizacji szkoleń dotyczących ‒ Nowoczesnych technologii uprawy zbóż, Norm i wymagań wzajemnej zgodności oraz Nowoczesnego chowu świń i bydła mięsnego z uwzględnieniem zasad higieny, polepszania dobrostanu, profilaktyki i bioasekuracji jako alternatywy dla stosowania antybiotyków u zwierząt.

W całym kraju weszły w życie zakazy związane z ASF. Nowe przepisy wprowadzają między innymi zakaz karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącymi z obszaru objętego ograniczeniami, bądź obszaru zagrożenia. Zmiany obejmują również sposób uboju świń pochodzących z terenów objętych restrykcjami oraz zakaz importu świń z terenów objętych restrykcjami w innych państwach członkowskich.  Doradcy współpracują z Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii we Wrocławiu, organizując szkolenia na terenie całego Dolnego Śląska, podczas których na informacje na temat ASF i ptasiej grypy są przekazywane przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii.

Do końca grudnia potrwają szkolenia pracowników Ośrodka, które mają pomóc w prowadzeniu doradztwa rolniczego w zakresie przepisów prawnych, zamówień publicznych, zarządzania gospodarstwem rolnym, metodyki i planowania, technologii produkcji rolniczej, Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich (SIR), czy ekologii i ochrony środowiska.

Na grudzień zaplanowano podsumowanie dwóch wojewódzkich konkursów – AgroLiga 2017 oraz Najaktywniejszy Lider działający na rzecz społeczności wiejskiej.

Red.

Galeria zdjęć