Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

Aktualności, Zapowiedzi

Październikowa narada doradców
Zmodyfikowano: 16.10.2017

Trwają prace nad planem działalności doradczej na 2018 rok. W środę 4 października doradcy spotkali się w DODR we Wrocławiu, aby omówić działania na najbliższe miesiące. Do końca grudnia pracownicy Ośrodka wezmą udział w dwudziestu szkoleniach, w ramach doskonalenia wewnętrznego, w zakresie przepisów prawnych, zamówień publicznych, zarządzania gospodarstwem rolnym, metodyki i planowania, technologii produkcji rolniczej, Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich (SIR), czy ekologii i ochrony środowiska. Szkolenia mają pomóc w prowadzeniu doradztwa rolniczego.

Zespół analizujący szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju województwa dolnośląskiego zakończył prace nad pierwszą częścią Diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich i rolnictwa województwa wraz z identyfikacją potrzeb i potencjałów rozwojowych. Dokument został przesłany do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W połowie listopada Ośrodek organizuje XIII Dolnośląskie Forum Kobiet, które ma pokazać i uhonorować działania podejmowane przez kobiety wiejskie, pracujące społecznie na rzecz swoich lokalnych środowisk.

Rolników z powiatu głogowskiego zapraszamy do nowej siedziby Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Głogowie, przy ulicy Orbitalnej 25a.

Red.
 

Galeria zdjęć