Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Euro do dopłat bezpośrednich po 4,3042 zł, tańsze niż rok temu
Zmodyfikowano: 05.10.2017

Wszystkie państwa wypłacające swoim rolnikom dopłaty w walucie innej niż euro dokonują przeliczenia na walutę krajową kwoty pomocy wyrażonej w euro według kursu z ostatniego dnia roboczego przed 1 października. W drodze odstępstwa, w należycie uzasadnionych przypadkach, państwa członkowskie mogą zadecydować o dokonaniu przeliczenia na podstawie średniej kursów walutowych ustalonych przez Europejski Bank Centralny podczas miesiąca przed dniem 1 października roku, dla którego pomoc została przyznana.

W ostatnim roboczym dniu września Europejski Bank Centralny wyliczył kurs euro na 4,3042. Jest to o około 1,5 grosza mniej, niż w poprzednim roku. Natomiast średni kurs z całego września wyliczono na 4,2693 zł. W Polsce od zawsze (czyli od 2004 roku), do wyliczenia stawek dopłat stosowano kurs z ostatniego dnia września i tak będzie również w tym roku.

Ministerstwo Rolnictwa opublikowało projekty rozporządzeń, określających wysokość tegorocznych płatności bezpośrednich (PDF-86KB)

Według wstępnych szacunków, stawki podstawowych płatności jak JPO i płatność za zazielenienie spadną łącznie o około 83 grosze na hektarze. O 4,23 zł wzrośnie płatność dodatkowa, która należy się maksymalnie za 27 ha (od 3,01-30 ha). O 17,15 zł spadnie płatność do hektara dla Młodych Rolników (przysługuje ona maksymalnie do 50 ha). Wrośnie płatność do krów i do bydła ‒ odpowiednio o 49 i 35 zł na sztuce, ale trzeba pamiętać, że w 2017 roku liczba zwierząt w stadzie uprawniona do tych płatności zmniejszyła się o 10 sztuk.
Największa zmiana w 2017 roku dotyczy dopłat do produkcji roślin wysokobiałkowych. Dostanie ją rolnik, który uprawiał rośliny strączkowe zbierane na ziarno. Jeżeli uprawiał do 75 ha, dopłata do hektara wzrośnie o 176 zł do hektara, natomiast jeżeli uprawiał więcej niż 75 ha, to dopłata będzie niższa o połowę za każdy hektar powyżej 75 ha.
W porównaniu z ubiegłym rokiem spadną stawki dopłat do hektara chmielu (o 5%), do ziemniaków skrobiowych (o 10%), do buraków cukrowych (o 20%). O ponad 40% spadną stawki dopłat do konopi włóknistych i o 46% stawki dopłat do pomidorów. Wzrosną stawki dopłat do lnu (o prawie 30%) i do truskawek (o 23%). Szczegółowe stawki dopłat zostaną podane w rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i opublikowane w Dzienniku Ustaw. Dopiero wtedy będzie można dokładnie oszacować wysokość dopłat za 2017 rok pod warunkiem, że ARiMR nie znajdzie błędów i uchybień i w całości uzna do dopłat zadeklarowaną we wniosku powierzchnię. Aby się dowiedzieć ile i za co dostaniemy dopłaty oraz dlaczego nasze szacunki różnią się od kwoty przelanej na konto, trzeba zwrócić się do Biura Powiatowego ARiMR z wnioskiem o wydanie decyzji.

Regina Hołda DODR