Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Wrześniowa narada doradców
Zmodyfikowano: 18.09.2017

Doradcy z DODR przystępują do opracowania programu działalności doradczej na 2018 rok. Podczas narady, we wtorek 5 września dyskutowano o propozycjach tematów, które powinny zostać uwzględnione w przyszłorocznym programie, zgodnie z priorytetami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i województwa dolnośląskiego.

Trwają kontrole książek rachunkowych FADN. W każdym gospodarstwie prowadzącym taką rachunkowość, oprócz kompletu książek za 2017 rok, powinien znajdować się Raport Indywidualny oraz komplet książek za poprzedni 2016 rok. Na prośbę Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB doradcy wezmą udział w szacowaniu plonów i zbiorów ziemniak na terenie Dolnego Śląska.

Podczas spotkania poruszano także tematykę nowego prawa wodnego, szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach produkcji rolnej przez komisje powołane przez Wojewodę Dolnośląskiego, planowanych szkoleniach i wydarzeniach – planowanych na wrzesień, czyli imprezie plenerowej Dolnośląska kukurydza w labiryncie przeznaczonej dla rolników uprawiających tę roślinę oraz Festiwalu Gęsiny w Kudowie Zdroju, a także tych przyszłorocznych, o zasięgu wojewódzkim.

Nowe prawo wodne reguluje gospodarowanie wodami, kształtowanie o ochronę zasobów wodnych, czy korzystanie z wód.  Wprowadzenie tej regulacji to warunek skorzystania pochodzących z programów Operacyjnych Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Chociaż Dolnego Śląska nie dotknęły skutki sierpniowych nawałnic, w regionie wciąż pracują komisje szacujące straty powstałe podczas przymrozków wiosennych. Rolnicy, w których gospodarstwach powstały w tym roku szkody w wysokości co najmniej 70% danej uprawy, mogą składać do ARiMR wnioski o udzielenie pomocy do 27 września.

Dwa powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego zmieniły siedziby. Doradcy zapraszają do nowych biur w Wałbrzychu przy ul. Adama Mickiewicza 42 i w Jeleniej Górze przy Al. Jana Pawła II 13.

Po omówieniu zagadnień doradczych, finansowych, administracyjnych i kadrowych, doradcy wzięli udział w szkoleniu „Budowanie pracy w zespole”, prowadzonym przez Sylwię Filas z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Red.

 

Galeria zdjęć