Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Dwa szkolenia dla zainteresowanych wsparciem na pozarolniczą działalność gospodarczą
Zmodyfikowano: 29.09.2017

Zapraszamy osoby zainteresowane wsparciem na pozarolniczą działalność gospodarczą do udziału w szkoleniach organizowanych w Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego,  Wrocław, ul. Zwycięska 8  

miejsce    DODR, Wrocław, obiekt hotelowy AGRO, sala nr 5
godzina    10:00-13:00
data          27.09.2017 r.

Szkolenie 1 - Prowadzenie działalności pozarolniczej przez rolników

w programie:
- prezentacja możliwości uzyskania wsparcia przez rolnika, małżonka rolnika lub domownika, którzy podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz warunki uzyskania takiego wsparcia

- omówienie dokumentów aplikacyjnych stanowiących podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy na operacje typu "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego PROW na lata 2014-2020

nowy nabór wniosków na poddziałanie 6.2 „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” typ operacji „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w I kwartale 2018

data     28.09.2017 r.

Szkolenie 2 - Rozwój przedsiębiorczości w ramach PROW 2014-2020

w programie:
- prezentacja możliwości uzyskania wsparcia na przedsięwzięcia związane z tworzeniem lub utrzymaniem miejsc pracy przez osoby, które nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników i mieszkają na obszarze wiejskim objętym Lokalną Strategią Rozwoju realizowaną przez lokalną Grupę Działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 LEADER

nowe konkursy na operacje związane z tworzeniem miejsc pracy na podejmowanie lub rozwijanie działalności gospodarczej w ramach działania 19.2 PROW 2014-2020 zostaną ogłoszone przez LGD w zaplanowanych przez LGD terminach

- prezentacja możliwości uzyskania wsparcia w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego PROW na lata 2014-2020, przez rolnika lub podmiot, który prowadzi działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo i wykonuje działalność w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych w zakresie którym może zostać przyznana pomoc

- omówienie dokumentów aplikacyjnych stanowiących podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój"

w 2018 r. zaplanowane są dwa nabory wniosków: - dla zakładów przetwórczych - I kwartał  (ogłoszenie o naborze w grudniu 2017 r.) oraz  - dla rolników - IV kwartał 2018 r.


Ze uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o przesłanie do organizatora na adres ryszard.targosz@dodr.pl zgłoszenia z podaniem informacji o rodzaju planowanej działalności (PKD) oraz miejscu lokalizacji przedsięwzięcia.
Osoby zakwalifikowane do udziału w wybranym szkoleniu zostaną poinformowane o miejscu i terminie organizacji.

Osoba do kontaktu:
Ryszard Targosz
tel. 71 339 80 21 w. 151