Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

Aktualności, Zapowiedzi

Wyjazd studyjny do Małopolski „Rolnictwo zaangażowane społecznie – innowacje w rolnictwie”
Zmodyfikowano: 01.09.2017

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt opracowany przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich zaprasza w dniach 30.08 – 01.09.2017 r. do udziału w wyjeździe studyjnym do Małopolski „Rolnictwo zaangażowane społecznie – innowacje w rolnictwie”.

Wyjazd połączony ze szkoleniem jest skierowany do mieszkańców obszarów wiejskich, rolników, przedsiębiorców, doradców, przedstawicieli lokalnych władz, bezpośrednio zainteresowanych podejmowaniem i rozwojem usług społecznych na obszarach wiejskich, współpracą w tym zakresie oraz wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań na obszarach wiejskich. Zapraszamy partnerów Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich SIR oraz podmioty zainteresowane przystąpieniem i współpracą w ramach Sieci.

Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z ideą rozwoju rolnictwa społecznego, zasadami zakładania i prowadzenia gospodarstwa opiekuńczego, zagrody edukacyjnej czy spółdzielni socjalnej Możliwościami finansowania działalności gospodarstw opiekuńczych.

W ramach dobrych praktyk w zakresie rolnictwa zaangażowanego społecznie, omówione zostaną gospodarstwa opiekuńcze, zagrody edukacyjne i spółdzielnie socjalne. W części wyjazdowej uczestnicy odwiedzą spółdzielnię socjalną i LGD, Dzienny Dom Seniora oraz zagrodę edukacyjną.

Szkolenie organizowane jest w ramach operacji do realizacji w Planie Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i obszarach wiejskich (SIR) dla województwa dolnośląskiego.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia i przesłanie pocztą tradycyjną bądź elektroniczną.. 

Osoba do kontaktu: Izabela Michniewicz, Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich. E-mail:  izabela.michniewicz@dodr.pl, tel. 71/ 339 80 21 wew. 152.

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl

Pobierz:

 

Izabela Michniewicz DODR