Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Nabór na szkolenia dla zainteresowanych wsparciem na pozarolniczą działalność gospodarczą
Zmodyfikowano: 08.08.2017

Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zaprasza do udziału w organizowanych w drugiej połowie września we Wrocławiu dwóch szkoleń:

1. Prowadzenie działalności pozarolniczej przez rolników

2. Rozwój przedsiębiorczości w ramach PROW 2014-2020

Każde szkolenie będzie się składało z dwóch części – teoretycznej prezentującej podziałanie, którego dotyczy wsparcie oraz warsztatowej oraz warsztatowej wskazującej sposób wypełnienia dokumentów aplikacyjnych.

Ze uwagi na ograniczoną ilość miejsc, prosimy osoby zainteresowane udziałem w wybranym szkoleniu o przesłanie do organizatora na adres ryszard.targosz@dodr.pl zgłoszenia z podaniem informacji o rodzaju planowanej działalności (PKD) oraz miejscu lokalizacji przedsięwzięcia.

Osoby zakwalifikowane do udziału w wybranym szkoleniu zostaną poinformowane o miejscu i terminie organizacji.

W harmonogramie planowanych naborów wniosków w ramach PROW na lata 2014-2020 do 31.12.2018 r. zaplanowane są środki na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej:

• w kategorii ROZWÓJ GOSPODARSTW na I kwartał 2018 r. zaplanowano nowy nabór wniosków na poddziałanie 6.2 „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” typ operacji „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” (nie dotyczy gospodarstw, które prowadzą produkcję trzody chlewnej, na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem choroby afrykańskiego pomoru świń ASF).

• w kategorii WZMACNIANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI zaplanowane są dwa nabory wniosków w ramach poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” typ operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”‒ dla zakładów przetwórczych ‒I kwartał 2018 r. (ogłoszenie o naborze w grudniu 2017 r.) oraz – dla rolników ‒ IV kwartał 2018 r.

Ryszard Targosz DODR