Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Spotkanie poświęcone aktualizacji Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020
Zmodyfikowano: 04.08.2017

W poniedziałek 31 lipca w Warszawie odbyło się spotkanie poświęcone aktualizacji Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020.

W spotkaniu udział wzięli minister Krzysztof Jurgiel, podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki oraz zaproszeni goście – m.in. podsekretarz stanu Ministerstwa Rozwoju Adam Hamryszczak, przedstawiciele pozostałych resortów, wojewodowie lub ich przedstawiciele, reprezentanci Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego, a wśród nich Dyrektor DODR Marek Tarnacki, Zastępca Dyrektora DODR Andrzej Znamirowski i kierownik Działu Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw DODR Ewa Bieńkowska, a także przedstawiciele instytutów naukowych i uczelni, organizacji i związków branżowych.

Podczas spotkania przedstawiono uwarunkowania i dotychczasowe wnioski w zakresie debaty nad przyszłością polityk unijnych po 2020 r., informacje dotyczące możliwych scenariuszy oraz stanowisko Polski w dyskusji na temat przyszłego kształtu Wieloletnich Ram Finansowych, Polityki Spójności i Wspólnej Polityki Rolnej zostały zaprezentowane przez przedstawicieli odpowiedzialnych za te obszary resortów: odpowiednio Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel podkreślił znaczenie obszarów wiejskich i rolnictwa w polityce rządu, co znalazło swoje odzwierciedlenie m.in. w zapisach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). W kontekście prac na forum UE, minister przywołał stanowisko rządu ws. przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po roku 2020.

W drugiej części spotkania przedstawiono założenia oraz stan prac w zakresie nowego układu dokumentów strategicznych, a także informacje dotyczące aktualizacji zintegrowanych strategii rozwoju, w tym Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa. Następnie omówiono wyniki monitorowania Strategii w okresie 2015-2016, główne założenia aktualizacji Strategii oraz założenia dla Paktu dla obszarów wiejskich, jako dokumentu realizacyjnego zaktualizowanej strategii. Spotkanie zakończyła dyskusja, w trakcie której jej uczestnicy zgłaszali propozycje dotyczące treści aktualizowanej strategii.

Na Dolnym Śląsku działa już wojewódzki zespół, w którego skład wchodzą przedstawiciele najważniejszych instytucji rolniczych w regionie. Pracuje on nad nową strategią dotyczącą obszarów wiejskich w tym regionie. Najbliższe robocze spotkanie zespołu odbędzie się 7 sierpnia.

Diagnoza lokalnego rolnictwa i obszarów wiejskich będzie ważnym elementem na nowy okres programowania. Celem Zespołów powołanych przez Wojewodów jest stworzenie programów regionalnych obejmujących rolnictwo, obszary wiejskie, przemysł rolno-spożywczy i  rynki rolne.

źródło: www.minrol.gov.pl

Galeria zdjęć