Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

"Nauka-praktyce, praktyka-nauce" - seminaria z zakresu tworzenia sieci współpracy oraz projektowania i wdrażania innowacji dla branży winiarskiej, sadowniczo-ogrodniczej, hodowców roślin i przetwórców ziemniaka
Zmodyfikowano: 17.07.2017

 

Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Cel projektu: umożliwienie nawiązania kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami i naukowcami z danej dziedziny, dostarczenie wiedzy i narzędzi przydatnych do tworzenia sieci współpracy w sektorze rolno-spożywczym, ułatwienie wymiany fachowej wiedzy oraz dobrych praktyk w zakresie wdrażania innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich z terenu województwa dolnośląskiego.

Działania (harmonogram):

Projekt jest realizowany w okresie: 01.03.2016 r. - 31.10.2017 r.

Kogo zapraszamy: rolników, podmioty doradcze, przedstawicieli jednostek naukowych, przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego  oraz pozostałe podmioty zainteresowane wdrażaniem innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich z terenu województwa dolnośląskiego.

Korzyści dla uczestników projektu:

  • możliwość poznania procedur, zasad i narzędzi niezbędnych do tworzenia sieci współpracy
  • możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie innowacji oraz wymiany dobrych praktyk w rolnictwie i na obszarach wiejskich
  • możliwość nawiązania efektywnej współpracy z przedstawicielami branży i uczenia się od siebie nawzajem
  • nieodpłatne: udział w seminarium, materiały szkoleniowe, a także nocleg i catering.

Warunki udziału: tylko dla producentów rolnych, przedsiębiorców rolno-spożywczych, pracowników ODR i innych podmiotów zainteresowanych siecią współpracy oraz wdrażaniem innowacji w rolnictwie z terenów woj. dolnośląskiego, a także dla kadry naukowo-dydaktycznej UPWr.

Więcej informacji na temat projektu:  http://www.cku.up.wroc.pl/projekty/

Zainteresowanych udziałem prosimy o kontakt z:  
Anna Kałuża-Handke,
Centrum Kształcenia Ustawicznego
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
tel. 71 320 10 00,
e-mail: anna.kaluza-handke@upwr.edu.pl