Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Narada doradców DODR
Zmodyfikowano: 07.06.2017

 

W poniedziałek, 5 czerwca doradcy Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego spotkali się we Wrocławiu, aby omówić plany działania Ośrodka na kolejne miesiące. Rozmawiali między innymi o stacjach meteorologicznych, powstającej Strategii odpowiedzialnego rozwoju i pakcie dla obszarów wiejskich, czy regionalnych imprezach, na które zapraszają.

W DODR powstaje zespół doradców, który wskaże priorytety rozwojowe obszarów wiejskich dla naszego regionu. Jego praca będzie mieć przełożenie na zespół powołany przez wojewodę, który przygotuje program rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa dla Dolnego Śląska do 2030 roku. Celem tych działań jest opracowanie strategii na podstawie potencjału i potrzeb rozwojowych obszarów wiejskich i sektora rolno-spożywczego.

W DODR powstała również grupa robocza d.s. określenia zagrożeń  agrofagami  i wspomagania decyzji o stosowaniu ŚOR. 

W Ośrodku pracują 3 polowe stacje agrometeorologiczne ‒ w Świniobrodzie (powiat strzeliński), w Małuszynie (powiat trzebnicki) oraz w Piotrowicach Świdnickich (powiat świdnicki). Są to stacje meteorologiczne Davis Vantage Pro2 wraz z modułem GSM i systemem autonomicznego zasilania oraz z modelami  chorobowymi. Mają one wspierać rolników w podejmowaniu decyzji dotyczących upraw, w ramach obowiązkowej integrowanej ochrony roślin. Mamy do dyspozycji kilka modeli chorobowych, które z dużym prawdopodobieństwem określą nam wystąpienie czynników chorobotwórczych w:

  • ziemniakach – zaraza ziemniaczana,
  • zbożach ‒ rdza brunatna, paskowa oraz septorioza,
  • burakach cukrowych ‒ chwościk buraka,
  • rzepaku ‒ zgnilizna twardzikowa,
  • sadach jabłoniowych ‒ parch jabłoni, zaraza ognista.

System jest testowany przed wdrożeniem do praktyki rolniczej.

Doradcy zapraszają na dwie dolnośląskie, rolnicze imprezy plenerowe organizowane w najbliższym czasie.

W sobotę i niedzielę, 24 i 25 czerwca w Piotrowicach k. Chojnowa odbędzie się XXII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych i XXXVII Dni Otwarte Doradztwa Rolniczego. To największa regionalna impreza rolnicza. Towarzyszyć jej będzie wystawa zabytkowych maszyn rolniczych, pokaz multimedialny trzody chlewnej, czy Konkurs Wiedzy Rolniczej i BHP w Rolnictwie oraz XII Dolnośląski Przegląd Zespołów Folklorystycznych „Śpiewająca Wieś”. Patronat  honorowy nad imprezą objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewoda Dolnośląski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego i Prezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

W niedzielę, 2 lipca DODR zaprasza na festyn Dolnośląska Wieś zaprasza. To otwarta impreza plenerowa targowo-rekreacyjna. W programie przewidujemy zorganizowanie kiermaszu produktów regionalnych i tradycyjnych, wyrobów rękodzielnictwa artystycznego, występy ludowych zespołów artystycznych oraz atrakcje dla dzieci. Na stoiskach będzie można nabyć produkty spożywcze, wpisane na listę produktów tradycyjnych i regionalnych oraz laureatów wojewódzkiego konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo.

Podczas narady doradcy wzięli udział w szkoleniach na temat ochrony i przetwarzania danych osobowych (Wytyczne i wymagania RODO  ‒ Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych), a także zasad gospodarowania mieniem (Informacja na temat rozporządzenia dotyczącego zasad gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz mieniem Państwowych Osób Prawnych.

Red.

 

 

Galeria zdjęć