Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

DORADZTWO. Spotkanie kadry zarządzającej jednostek doradztwa rolniczego
Zmodyfikowano: 31.05.2017

Spotkanie dyrektorów wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie z Podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszardem Zarudzkim, odbyło się w Krakowie, w dniach 24-25 maja. Jego celem było przekazanie bieżącej informacji na temat zadań realizowanych przez te jednostki.

Zespoły opracują strategie
Pod kierownictwem Wandy Klepackiej, Zastępcy Dyrektora Departamentu Strategii, Analiz i Rozwoju, MRiRW omawiano zagadnienia dotyczące przygotowania programów rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa w każdym z województw do 2030 roku.

Celem powołanych przez wojewodów zespołów jest opracowanie strategii, na podstawie potencjału i potrzeb rozwojowych obszarów wiejskich i sektora rolno-spożywczego w województwach. Na ich podstawie określone zostaną pożądane kierunki rozwoju oraz priorytetowe projekty. Pieniądze na ich realizacje będą pochodziły ze środków krajowych (m.in. budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego) oraz wspólnotowych (m.in. Wspólnej Polityki Rolnej i Polityki Spójności).
Podjęta przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi inicjatywa jest pierwszym tego typu rozwiązaniem systemowym. Jej priorytetem jest analiza i wyznaczenie potrzeb oraz długookresowych strategii działań rozwojowych obszarów wiejskich i sektora rolno-spożywczego, zapewniających jednolite podejście w każdym z województw. Ośrodkom doradztwa rolniczego przekazano całość prac merytorycznych w zakresie kierunków rozwoju w ramach strategii.

Koncepcja współpracy
Dyrektorzy ośrodków z województwa dolnośląskiego i warmińsko-mazurskiego przedstawili działania na rzecz współpracy doradztwo – nauka (także w ramach SIR) podczas dyskusji panelowej.
Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Marek Tarnacki podkreślił, iż współpraca doradztwo ‒ nauka umożliwia nie tylko usprawnienie transferu wyników badań do praktyki rolniczej, ale także zobowiązuje do rozwiązywania wielu nowych problemów badawczych i podejmowania działań upowszechnieniowo-wdrożeniowych. W tym kontekście wskazał na duże znaczenie współpracy DODR z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, poprzez realizację wspólnych przedsięwzięć m.in. konferencji, operacji w ramach SIR „Nauka-praktyce; praktyka-nauce”, tworzenie koncepcji projektu „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia” oraz spotkań wspierających powstawanie grup operacyjnych EPI w ramach działania „Współpraca”.

Podczas prezentacji Dyrektor DODR zaakcentował, iż działalność szkoleniowa, informacyjna i upowszechnieniowa w Ośrodku jest realizowana we współpracy z wieloma Instytutami i jednostkami naukowo-badawczymi m.in. Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach, Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, Instytutem Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach, Państwowym Instytutem Weterynaryjnym w Puławach, Instytutem Zootechniki w Krakowie, Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie, Instytutem Ochrony Roślin w Poznaniu oraz Instytutem Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie.

Doradztwo – nauka
Propozycję nowych form działania na rzecz współpracy doradztwo ‒ nauka przedstawiła Katarzyna Boczek, Zastępca Dyrektora CDR w Brwinowie. Będą one oparte o system doradztwa rolniczego, platformę usług doradczych i transfer wiedzy. Nowoczesne narzędzia mają służyć jako źródło informacji dla doradcy, zostaną także wykorzystane do doskonalenia zawodowego doradców. Dyrektor CDR wskazała także na konieczność wdrażania rozwiązań systemowych, wpływających na poprawę relacji nauka ‒ praktyka, a tym samym służącym rolnikom, poprzez bezpośrednie wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w gospodarstwie.

Praktyczne podejście
Doradcom z ODR szczególnie zależy, aby nowe wyniki prac badawczo-rozwojowych mogły być przekazywane do Ośrodków i wykorzystywane w praktyce. Umożliwi to wdrażanie bardziej efektywnych ekonomicznie i społecznie oraz przyjaznych środowisku systemów produkcji rolniczej. Taka możliwość pozwoli im zapoznać się z dobrze prosperującymi gospodarstwami rolniczymi w kraju, w celu propagowania i wdrażania najlepszych pomysłów na swoim terenie.
Dlatego też tak ważne jest uczestnictwo doradców i przedstawicieli nauki w pokazach polowych, na poletkach doświadczalnych, szkoleniach, warsztatach tematycznych czy sympozjach. To właśnie na tego typu spotkaniach można wymieniać opinie i doświadczenia, a także zdobyć wiedzę z zakresu najnowszych osiągnięć nauki w branży rolniczej.

Ewa Bieńkowska DODR
Fot. CDR Oddział Kraków

Galeria zdjęć