Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Do 31 maja informacja do KRUS o nieprzekroczeniu limitu podatku dochodowego z działalności gospodarczej
Zmodyfikowano: 01.06.2017

 

Warunkiem pozostania w ubezpieczeniu KRUS po rozpoczęciu wykonywania działalności gospodarczej jest 3-letni okres nieprzerwanego ubezpieczenia w KRUS przed założeniem firmy.

Rolnik (domownik) płaci wtedy tzw. podwójną składkę, ale to i tak mniej niż obniżona składka ZUS. Kontynuacja tego ubezpieczenia w kolejnych latach jest możliwa pod warunkiem, że rolnik co roku będzie przekazywał do KRUS informację o wysokości kwoty należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Limit tego podatku za 2016 rok wynosi 3 258 zł. Informację trzeba przekazać do KRUS w terminie do 31 maja każdego roku, w formie zaświadczenia z urzędu skarbowego lub oświadczenia, że nie została przekroczona roczna kwota graniczna.

Jeśli wysokość należnego podatku z działalności za 2016 rok przekroczy pułap 3258zł, ubezpieczenie w KRUS ustanie 31 maja 2017 roku. Wyłączony z ubezpieczenia w KRUS zostanie również taki rolnik (domownik), jeśli zaświadczenie(oświadczenie) złoży po terminie albo nie złoży go wcale. Na wniosek zainteresowanego rolnika złożony do KRUS termin może być przywrócony, ale tylko wtedy, gdy udowodni, że niezachowanie terminu nastąpiło wskutek zdarzeń losowych.

Wyłączenie z ubezpieczenia rolniczego spowoduje objęcie takiej osoby od następnego dnia (od 1 czerwca 2017 roku) ubezpieczeniami w ZUS z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Obowiązek złożenia zaświadczenia (oświadczenia) dotyczy także osób ubezpieczonych w KRUS, współpracujących przy prowadzeniu działalności gospodarczej. W takim przypadku informacja o należnym podatku dotyczy należnego podatku osoby, która tę działalność prowadzi.

Regina Hołda DODR