Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Korzystne zmiany dla rolników realizujących program rolnośrodowiskowy z PROW 2007-2013
Zmodyfikowano: 13.01.2017

 

Zmieniły się przepisy dotyczące warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Dotyczą one głównie uregulowania tzw. nieskutecznego przejścia na działania nowego PROW 2014-2020.

Przepisy wprowadzają korzystną zmiany w zakresie możliwości zaprzestania, po przeprowadzeniu w ostatnim roku, realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego zbioru z uprawy krzewów oraz uregulowania tzw. nieskutecznego przejścia na działania nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Rolnicy, którzy w roku 2015 zdecydowali się na przejście na nowe "Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne" lub działanie "Rolnictwo ekologiczne" i zrobili to nieprawidłowo (np. poprzez zmianę powierzchni zobowiązania, uprawę niedozwolonych roślin lub niespełnienie innych warunków przyznania płatności w ramach działań PROW 2014-2020), ale spełnili warunki przyznania płatności rolnośrodowiskowej w ramach realizowanego zobowiązania rolnośrodowiskowego, zgodnie z nowo wprowadzonym przepisem nie są zobowiązani do zwrotu płatności rolnośrodowiskowej za 2014 r.

Ponadto § 2 - 4 rozporządzenia regulują zakres w jakim zmieniane przepisy będą dotyczyły beneficjentów realizujących zobowiązania rolnośrodowiskowe oraz postępowań, w ramach których będą stosowane zmienione przepisy.

Przepis prawny

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. (PDF - 107 kB)

Komentarz w sprawie zmian w rozporządzeniu dotyczącym programu rolnośrodowiskowego (PDF - 197 kB)

Monika Miniewska DODR Dział REiOŚ