Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Doradcy o nowych zadaniach doradczych
Zmodyfikowano: 09.01.2017

Doradcy pracujący w Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu dyskutowali o problematyce funkcjonowania Ośrodka i nowych zadaniach doradczych. Podczas spotkania doradców i Dyrekcji, zorganizowanym w poniedziałek 9 stycznia poruszano kwestie związane z organizacją zbliżającej się kampanii wnioskowej 2017, czy przygotowaniami do świadczenia usług w ramach poddziałania „Wsparcie korzystania z usług doradczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Nabór na to działanie ma się odbyć w pierwszym kwartale tego roku. Spotkanie było także okazją do przedstawienia nowego zastępcy Dyrektora DODR Andrzeja Znamirowskiego.

Zgodnie z przepisami, usługi świadczone w ramach programu doradczego mają być kompleksowe i zaspokajać indywidualne potrzeby rolników. W ramach udzielanych porad, doradcy będą wypełniać wnioski o płatności bezpośrednie i o wsparcie z PROW, rozliczać podatki czy przygotowywać analizy przystosowania i wypełniać ewidencję z zakresu wzajemnej zgodności, sporządzać plany nawozowe i plany przestawienia gospodarstw na warunki ekologiczne.

Na „Usługi doradcze” w PROW jest ponad 72 mln euro, płatności mają być realizowane ze środków planowanych co roku w ustawach budżetowych na realizację PROW.

Doradcy DODR przygotowują się także do tegorocznej Kampanii  wnioskowej, w ramach której będą wypełniać wnioski z zakresu płatności obszarowych i rolnośrodowiskowych, czy dopłat do materiału siewnego, a także działań PROW 2014-2020, zgodnie z ogłaszanym przez ARiMR  rodzajem naboru wniosków.

Pracownicy Ośrodka służą rolnikom fachową wiedzą, dodatkowym zabezpieczeniem jest ubezpieczenie doradców od odpowiedzialności cywilnej.


 

Galeria zdjęć