Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Spis bydła, kóz, owiec i świń
Zmodyfikowano: 02.01.2017

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina o obowiązku dokonania spisu bydła, kóz, owiec i świń przebywających w siedzibie stada. Należy go dostarczyć do biura powiatowego ARiMR. Termin dokonania spisu upływa 31 grudnia.

Zgodnie z tegoroczną nowelizacją ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, każdy posiadacz bydła, trzody chlewnej, owiec i kóz ma obowiązek dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada, co najmniej raz na dwanaście miesięcy, najpóźniej do 31 grudnia. Spis obejmuje liczbę i numery identyfikacyjne zwierząt przebywających w stadzie.

Wynik spisu należy umieścić na formularzu, czytelnie podpisać i przekazać w terminie 7 dni do kierownika biura powiatowego osobiście lub droga pocztową.

Formularze do wypełnienia dostępne są w wersji papierowej w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz na stronie internetowej www.arimr.gov.pl

Stanisław Leń DODR