Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Pomoc z budżetu krajowego dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych
Zmodyfikowano: 14.12.2016

 

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów  realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym przewiduje się udzielanie w tym roku pomocy dla producentów rolnych w  wysokości 100 mln zł.

Pieniądze  mogą trafić do rolników poszkodowanych w wyniku suszy, gradobicia, huraganu, deszczu nawalnego lub ujemnych skutków przezimowania, gdy szkody w danej uprawie wynoszą co najmniej 50% i mniej niż 70% lub szkody powstały na powierzchni co najmniej 50% i mniej niż 70% upraw w szklarniach i tunelach foliowych.

Wnioski o pomoc należy  składać do 5 grudnia 2016 r w biurach powiatowych ARiMR.

Wzór wniosku umieszczony jest na stronie ARiMR www.arimr.gov.pl

Źródło: minrol.gov.pl; arimr.gov.pl
Ewa Karpińska