Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

IV Dolnośląskie Spotkanie Klubów 4H
Zmodyfikowano: 20.03.2015
Warsztaty dydaktyczne dla liderów działających w klubach edukacyjnych 4H w ramach Planu Działania Sekretariatu Regionalnego KSOW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu zapraszają do udziału w warsztatach dydaktycznych liderów, związanych z działalnością Klubów edukacyjnych 4H z województwa dolnośląskiego.

W ramach spotkania liderom zostanie zaprezentowany temat: Funkcjonowanie zagród edukacyjnych, przedstawienie programów edukacyjnych w gospodarstwach rolnych na terenie Dolnego Śląska.
Przeprowadzone zostaną wykłady i warsztaty, których celem będzie poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu technik zapamiętywania oraz ginące rękodzieło – Bibułkarstwo. Celem przygotowywania zajęć z zakresu danych technik dla grup dzieci i młodzieży klubów 4H.

Data i miejsce:
14 marca 2015 r. – sobota, godzina rozpoczęcia 9:45
AGRO Obiekt Hotelowy DODR we Wrocławiu przy ul. Zwycięskiej 4.
Szczegółowych informacji udziela:
Urszula Bartoszewicz, tel. 71 339 86 56 wew. 171, email: urszula.bartoszewicz@dodr.pl

 

Pobierz

 

 

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej
 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i budżetu państwa.
 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi