Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

XVIII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
Zmodyfikowano: 24.03.2021

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza do udziału w osiemnastej edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Zgłoszenia będą przyjmowane do 23 kwietnia.

Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych oraz upowszechnianie wiedzy na temat zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym. Uczestnikami konkursu mogą być gospodarstwa rolne prowadzące działalność rolniczą, których właścicielami są osoby pełnoletnie, a co najmniej jeden ze współwłaścicieli podlega ubezpieczeniu w KRUS.

Konkurs jest organizowany wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcją Pracy, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Został objęty patronatem honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Do pobrania:

Źródło: KRUS