Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Wyjazd studyjny „Promocja krajowych i unijnych systemów jakości żywności regionalnej - Austria” w dniach 22-25.07.2014 r.
Zmodyfikowano: 25.07.2014

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego serdecznie zaprasza w dniach 22 - 25 lipca 2014 r. do udziału w wyjeździe studyjnym na teren Kraju Związkowego Tyrol.

Celem czterodniowego wyjazdu jest zapoznanie dolnośląskich producentów żywności wysokiej jakości oraz doradców zajmujących się tą tematyką, z funkcjonującymi  w Austrii systemami promocji produktów regionalnych i tradycyjnych objętych krajowymi i unijnymi systemami certyfikacji. Podczas wyjazdu planowanych jest sześć wizyt u austriackich producentów  prowadzących małe przetwórstwo i sprzedaż bezpośrednią na terenie Kraju Związkowego Tyrol.
W programie przewidziano wykłady i spotkania z przedstawicielami instytucji i organizacji zajmujących się doradztwem rolniczym w Austrii zaangażowanych w promocję produktów regionalnych i tradycyjnych.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Przedsiębiorczości, Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki DODR we Wrocławiu.

Osoby do kontaktu:

Renata Dyląg, renata.dylag@dodr.pl, 71/3398021 wew. 150,
Izabela Michniewicz, izabela.michniewicz@dodr.pl, tel. 71/3398021 wew. 152.

 

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi