Relacja z wyjazdu studyjnego „Woda i środowisko – ochrona zasobów wodnych w powiecie legnickim”

W dniach 17-18 listopada 2022 r. na terenie powiatu głogowskiego odbył się wyjazd studyjny „Woda i środowisko – ochrona zasobów wodnych w powiecie legnickim”. Wzięło w nim udział 15 uczestników, w tym członkowie Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody w powiecie legnickim, eksperci z dziedziny hydrologii w rolnictwie, przedstawiciele lokalnych samorządów, Lasów Państwowych, doradztwa rolniczego, a także rolnicy i mieszkańcy obszarów wiejskich województwa dolnośląskiego.

Pierwszego dnia odbyły się warsztaty, podczas których profesor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – Jacek Leśny omówił zasady retencji wodnej, podstawowe pojęcia związane z parowaniem terenowym i opadami atmosferycznymi. Przybliżył również uczestnikom możliwości wykorzystania narzędzi GIS.

Drugiego dnia uczestnicy wyjazdu studyjnego odwiedzili teren Nadleśnictwa Głogów, zlokalizowanego na terenie dwóch województw. Przedstawiciele Nadleśnictwa zaprezentowali uczestnikom przykłady zbiorników retencyjnych oraz rozwiązań technicznych i konstrukcyjnych urządzeń małej retencji na terenie wybranych leśnictw. Omówiony został  wpływ realizowanych działań na ekosystem i krajobraz, a także wpływ retencji na florę i faunę występującą na terenie Nadleśnictwa

Operacja realizowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ‒ Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Igor Wilczyński DODR