Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Cennik usług

Cennik usług wykonywanych przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, zatwierdzony Uchwałą Nr 236/V/15/ Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 04.03.2015 r., zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2013 r. poz. 474), znajduje się w siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu oraz jego komórkach organizacyjnych.

Zmodyfikowano: 10.06.2015