Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Sytuacja w rolnictwie Dolnego Śląska na dzień 12.06.2017

Sytuacja w rolnictwie dolnośląskim na dzień 12.06.2017 r.

 

Warunki agrometeorologiczne

Warunki pogodowe w większości korzystne dla rozwoju roślin. Przez dłuższy czas utrzymywała się sucha bezdeszczowa pogoda. Niedobory wody zostały wyrównane przez przelotne i lekkie opady. Temperatury dzienne wahały się od 15 oC do nawet 28 oC. Temperatury nocne wahały się od lekkich przymrozków do 12 oC.

W rejonie Dzierżoniowa od 12 maja do 12 czerwca było 7 dni z opadami, spadło około 49 mm opadów deszczu. Największe były opady 6 czerwca, wynosiły 35 mm.

Stan upraw

Zboża

Pszenice ozime w fazie od kłoszenia do początku kwitnienia. Zboża jare, w zależności od terminu siewu znajdują się w fazie od strzelania w źdźbło do kłoszenia. Pojawiają się objawy porażenia mączniakiem, septoriozą liści i plew, brunatną plamistością liści i fuzariozą kłosa. Na części plantacji obserwuje się występowanie skrzypionek oraz naloty mszyc zbożowych. Cześć plantacji kukurydzy jest w słabej kondycji – liście są bardzo jasne. Przyczyną była pogoda w drugiej połowie maja z przewagą opadów i ziemnych nocy. Obecna faza to 4-8 liści.

Rzepaki

Znajdują się w fazie dojrzewania. Większość plantacji jest dobrze utrzymanych i zdrowych. Na niektórych plantacjach zauważalne jest niewielkie porażenie zgnilizną twardzikową. Plantacje prawidłowo chronione są wolne od chwastów. Na obrzeżach niektórych pól widoczne jest zachwaszczenie makiem polnym.

Rośliny okopowe

Trwa zbiór bardzo wczesnych odmian ziemniaków, zwłaszcza tych spod włókniny. Później niż w ostatnich latach posadzono ziemniaki wczesne, ale były one podkiełkowane. Odmiany wczesne i średnio wczesne są w fazie kwitnienia, ziemniaki odmian późniejszych w fazie zakrywania międzyrzędzi. Trwa dolistne dokarmianie mikroelementami.

Duża wilgotności gleby i powietrza przy temperaturze powyżej 20 oC sprzyja rozwojowi zarazy ziemniaczanej. Zauważalne są porażenia pojedynczych liści ziemniaków. W małym nasileniu lokalnie występują chrząszcze stonki ziemniaczanej.

Większość plantacji buraków cukrowych jest w dobrym stanie, rośliny znajdują się w fazie zakrywania międzyrzędzi. Trwa dolistne dokarmianie roślin. Na polach pojawiła się pchełka i mszyca buraczana. Stopień zachwaszczenia mały, miejscami występują burakochwasty.

Rośliny sadownicze

Trwa zbiór truskawek i wczesnych odmian czereśni. Drzewa owocowe ‒ śliwy, jabłonie, grusze i brzoskwinie znajdują się w fazie formowania owoców. Spodziewane plony z rodzimych drzew są niższe niż w ubiegłych latach ze względu na niesprzyjającą pogodę w trakcie kwitnienia. Zaobserwowano pierwsze objawy żerowania mszyc. Na jabłoniach odmian amatorskich pojawia się mączniak i objawy parcha jabłoni (na liściach). Na gruszach pojawiła się rdza. Śliwy zostały porażone torbielowatością.

Sytuacja na rynkach skupu

Cena skupu pszenicy konsumpcyjnej nie uległa większym zmianom w stosunku do poprzedniego miesiąca i wynosi obecnie 69,20 zł/dt (wzrost ceny o 2%), maksymalna cena to 74,00 zł/dt za 1 dt. W ubiegłym roku rolnik otrzymywał średnio 61,82 zł za 1dt pszenicy konsumpcyjnej, czyli o 12% mniej niż dziś. Pszenica paszowa uzyskała cenę wyższą o 5% w stosunku do poprzedniego miesiąca. Obecnie jest skupowana w średniej cenie 68,27 zł/dt, w zeszłym roku średnia cena w tym okresie wynosiła 59,87 zł/dt (wzrost ceny o 14%). Cena jęczmienia paszowego nie uległa większej zmianie w stosunku do ubiegłego miesiąca i wynosi średnio 59,44 zł/dt, natomiast stosunku do czerwca 2016 roku cena wzrosła o około 7%. Cena kukurydzy na ziarno to 68,24 zł/dt (wzrost o ok. 4% w ciągu miesiąca). W ubiegłym roku rolnik otrzymywał średnio 63,44 zł za 1dt kukurydzy, czyli o 7,5% mniej.

Średnie ceny skupu żywca wołowego nie zmieniły się w stosunku do ubiegłego miesiąca. Obecnie za 1 kg młodego bydła opasowego można uzyskać 7,10 zł, maksymalna cena to 8,20 zł/kg. W ubiegłym roku cena żywca wynosiła średnio 6,82 zł/kg. Obecnie uzyskujemy o ok. 4% więcej.

Cena skupu tuczników w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosła i wynosi 5,19 zł/kg ( o 4% więcej w stosunku do maja br.) , maksymalnie można uzyskać 5,90 zł/kg. Ceny skupu są o 25% wyższe niż rok temu, kiedy płacono średnio 4,16 zł/kg (1,03 zł różnicy na 1 kg).

Ceny mleka bez większych zmian w stosunku do ubiegłego miesiąca. Producenci otrzymują od podmiotów skupujących od 0,85 zł/l do maksymalnie 1,50 zł/l. Cena mleka płacona przez odbiorców indywidualnych nie zmieniła się i wynosi od 1,50 do 3,00 zł/l.

Zaopatrzenie w środki do produkcji

Zaopatrzenie w środki do produkcji jest dobre, w sprzedaży znajduje się pełny asortyment środków ochrony i nawozów. Ceny nawozów w większości są niższe niż w ubiegłym miesiącu, a także znacznie niższe od cen zeszłorocznych (z wyjątkiem mocznika).

 

Średnie ceny nawozów wynoszą:

  • mocznik 46% N – 144,85 zł/dt (wzrost ceny od ubiegłego miesiąca o ok. 1% i do ceny z czerwca 2016 roku o ok. 1,7%),
  • polifoska 8 – 165,25 zł/dt (spadek ceny o 1% w stosunku do ubiegłego miesiąca i spadek ceny o 9% w stosunku do 2016 r.),
  • saletra amonowa 34% – 117,12 zł/dt (spadek ceny od ubiegłego miesiąca o ok.1%, i spadek ceny o 7% w stosunku do czerwca 2016 r.).

Szkody w uprawach rolnych

Do dnia 14 czerwca 2017 roku Wojewoda Dolnośląski powołał 12 komisji ds. szacowania szkód w uprawach rolnych, w tym 9 spowodowanych przymrozkami wiosennymi (gminy Kostomłoty, Góra, Wąsosz, Krośnice, Nowa Ruda, Oborniki Śl., miasto Oleśnica, Syców i Trzebnica) i 3 dla szacowania szkód spowodowanych gradobiciem (gminy Zagrodno, Sulików i Warta Bolesławiecka).

Modernizacja gospodarstw rolnych

Od 29 czerwca do 28 lipca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”.

Wsparcie można otrzymać na inwestycje związane z:

  • rozwojem produkcji prosiąt - maksymalne dofinansowanie w PROW 2014 - 2020 wynosi 900 tys. zł;
  • rozwojem produkcji mleka krowiego - wysokość wsparcia w całym PROW 2014 - 2020 może wynieść 500 tys. zł;
  • rozwojem produkcji bydła mięsnego - wysokość wsparcia w całym okresie PROW 2014 - 2020 może wynieść 500 tys. zł.

Koniec kampanii wnioskowej

31 maja 2017 r. zakończyła się przedłużona przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o 2 tygodnie kampania wnioskowa 2017. Na Dolnym Śląsku rolnicy złożyli w terminie 54 524 wniosków, czyli o około 1100 mniej niż w ubiegłym roku. Podobnie, jak w poprzednich latach  rolnicy mogli skorzystać z pomocy doradców DODR w wypełnianiu wniosków. Najwięcej rolników (60%) skorzystało z pomocy doradców w 6 powiatach ‒ głogowskim, lubańskim, lubińskim, lwóweckim, wałbrzyskim i zgorzeleckim. W powiatach ‒ wrocławskim oławskim i kłodzkim o pomoc do doradców zwróciło się około 22-23% rolników.

Decyzja o wypłacie zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich

We wrześniu Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ma podjąć decyzję o tym czy, kiedy i w jakiej wysokości mają być wypłacane zaliczki na poczet dopłat bezpośrednich za 2017 roku i jednocześnie zapewnia, że ARiMR będzie przygotowana, aby od 16 października 2017 roku do wypłaty zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich, jeśli tylko zapadnie taka decyzja.

 

Źródło: meldunki PZD oraz informacje ARiMR
Teresa Czaja DODR

 

Zmodyfikowano: 20.06.2017