Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Archiwum - wpływ rynku pasz

Pobierz plikSystem LEAST COST FORMULATION (PDF - 57 kB)

Pobierz plikKomponenty energetyczne pasz, a surowce w produkcji zwierzęcej. Do września, w sezonie 2017/18 relacje surowiec/pasza o wiele korzystniejsze dla sektora mleka – w porównaniu do poprzedniego sezonu. W innych głównych sektorach produkcji zwierzęcej – też poprawa relacji; choć znacznie mniejsza. (PDF - 42 kB)

Pobierz plikPasze przemysłowe, a surowce w produkcji zwierzęcej. Wyraźna tendencja poprawy relacji surowców do pasz – w okresie do września, sezonu 2017/18 – we wszystkich ważniejszych branżach; od dużej w sektorze mleka – po minimalną w sektorze mięsa indyczego. (PDF - 31 kB)

Pobierz plikSpecyfika rynku pasz przemysłowych dla sektora wołowiny (26.09.2017) (PDF - 32 kB)
Pobierz plikSytuacja w imporcie śruty sojowej, w sezonie 2016/17 w porównaniu z innymi komponentami wysokobiałkowymi. Import wysokobiałkowych w sezonie 2017/18, do sierpnia: na poziomie 0,47-0,48 mln ton; już znacznie wyższym, wobec sezonu 2016/17. Ceny w nowym sezonie – bez porównania niższe, wobec poprzedniego – zwłaszcza śruty sojowej. (PDF - 47 kB)

Pobierz plikKomponenty energetyczne pasz, a surowce w produkcji zwierzęcej. Do sierpnia, w sezonie 2017/18 relacje surowiec/pasza o wiele korzystniejsze dla sektora mleka – w porównaniu do poprzedniego sezonu. Jednocześnie w innych głównych sektorach produkcji zwierzęcej – także pewna poprawa tej relacji. (PDF - 41 kB)

Pobierz plikWyraźna tendencja poprawy relacji surowców do pasz – w okresie do sierpnia, sezonu 2017/18 – we wszystkich ważniejszych branżach; od znacznej w sektorze mleka – po niewielką w sektorze mięsa indyczego. (PDF - 31 kB)

Pobierz plikSytuacja w imporcie śruty sojowej, w sezonie 2016/17 w porównaniu z innymi komponentami wysokobiałkowymi. Import wysokobiałkowych początkiem sezonu 2017/18 na poziomie 0,19-0,20mln ton; więc niższym, wobec sezonu 2016/17. W lipcu jednak duże zwiększenie skali dostaw mączki rybnej oraz śruty słonecznikowej. Niższe ceny w nowym sezonie. (PDF - 48 kB)

Pobierz plikSytuacja w imporcie śruty sojowej, w sezonie 2016/17 w porównaniu z innymi komponentami wysokobiałkowymi. Import wysokobiałkowych w zakończonym sezonie na poziomie 2,71-2,72mln ton; niższym około 2,9%, wobec sezonu 2015/16. W czerwcu pewien wzrost skali dostaw – z przesunięciem ku mączce rybnej. Ceny sezonu wyższe o 2,71%. (PDF - 41 kB)

Pobierz plikSpecyfika rynku pasz przemysłowych dla sektora wołowiny (4.09.2017) (PDF - 32 kB)

Pobierz plikKomponenty energetyczne pasz, a surowce w produkcji zwierzęcej. Z początkiem sezonu 2017/18 relacje surowiec/pasza korzystniejsze dla sektora mleka – w porównaniu do poprzedniego sezonu. Jednocześnie ww. relacje dla sektorów wieprzowiny i wołowiny – już zdecydowanie mniej korzystne. (PDF - 42 kB)

Pobierz plikPasze przemysłowe, a surowce w produkcji zwierzęcej. Z początkiem sezonu 2017/18 tendencja poprawy relacji surowców do pasz – we wszystkich ważniejszych branżach; od znacznej poprawy w sektorze wieprzowiny – po umiarkowaną w sektorze mięsa indyczego. (PDF - 31 kB)

Pobierz plikSpecyfika rynku pasz przemysłowych dla sektora wołowiny (25.07.2017) (PDF - 196 kB)

Pobierz plikSytuacja w imporcie śruty sojowej, w sezonie 2016/17 w porównaniu z innymi komponentami wysokobiałkowymi. Import wysokobiałkowych do maja na poziomie 2,46-2,47mln ton; niższym 3%, wobec sezonu 2015/16. W maju bardzo duży wzrost poziomu dostaw - przy przesuwaniu importu stale w stronę mączki rybnej. Ceny bieżącego sezonu ogólnie wyższe: 3,79% (PDF - 150 kB)

Pobierz plikPasze przemysłowe, a surowce w produkcji zwierzęcej. W sezonie 2016/17 mocno rozbieżne tendencje tych relacji - od dużego pogorszenia w branży mięsa indyczego, do znacznej poprawy w sektorze mleka, ale zwłaszcza wieprzowiny. Czerwiec ogólnie poprawia te relacje; wyraźnie w sektorze wieprzowiny, ale też mięsa indyczego i mleczarskim. (PDF - 152 kB)

Pobierz plikKomponenty energetyczne pasz, a surowce w produkcji zwierzęcej. W sezonie 2016/17 relacje korzystne dla sektorów wieprzowiny i mleczarskiego; przeciwnie dla branży mięsa indyczego. W końcu sezonu niewielkie pogorszenie relacji – praktycznie dotykające wszystkich branż, z wyjątkiem mięsa indyczego. (PDF - 151 kB)

Pobierz plikKomponenty energetyczne pasz, a surowce w produkcji zwierzęcej. W sezonie 2016/17 relacje korzystne dla sektorów wieprzowiny i mleczarskiego; przeciwnie dla branży mięsa indyczego. W maju (ogólnie) pewne, niewielkie pogorszenie relacji – praktycznie równomiernie dotykające wszystkich branż. (PDF - 41 kB)

Pobierz plikPasze przemysłowe, a surowce w produkcji zwierzęcej. W sezonie 2016/17 mocno rozbieżne tendencje tych relacji – od dużego pogorszenia w branży mięsa indyczego, do znacznej poprawy w sektorze mleczarskim, a zwłaszcza wieprzowiny. Maj w sposób widoczny poprawia ogólnie te relacje; w tym wyraźnie w sektorze wieprzowiny. (PDF - 32 kB)

Pobierz plikSpecyfika rynku pasz przemysłowych dla sektora wołowiny (22.06.2017) (PDF - 31 kB)

Pobierz plikSytuacja w imporcie śruty sojowej, w sezonie 2016/17 porównaniu z innymi komponentami wysokobiałkowymi. Import wysokobiałkowych do kwietnia na poziomie 2,10-2,11mln ton; niższym o 4-5%, na tle sezonu 2015/16. W kwietniu wyraźny wzrost poziomu dostaw – z przesunięciem importu, nadal w kierunku mączki rybnej. Ceny ogólnie wyższe – na poziomie 5-5,1% (PDF - 41 kB)

Pobierz plikKomponenty energetyczne pasz, a surowce w produkcji zwierzęcej. W sezonie 2016/17 relacje korzystne dla sektorów wieprzowiny i mleczarskiego; przeciwnie dla branży mięsa indyczego. W kwietniu (ogólnie) pewne pogorszenie relacji – widoczne również w sektorze wieprzowiny, po raz kolejny z rzędu. (PDF - 40 kB)

Pobierz plikPasze przemysłowe, a surowce w produkcji zwierzęcej. W sezonie 2016/17 mocno rozbieżne tendencje tych relacji – od dużego pogorszenia w branży mięsa indyczego, do znacznej poprawy w sektorze mleczarskim, a zwłaszcza wieprzowiny. Kwiecień w sposób widoczny poprawia te relacje; wyraźniej w sektorze wieprzowiny, ale i mleczarskim.  (PDF - 32 kB)

Pobierz plikSpecyfika rynku pasz przemysłowych dla sektora wołowiny (23.05.2017) (PDF - 31 kB)

Pobierz plikSytuacja w imporcie śruty sojowej, w sezonie 2016/17 porównaniu z innymi komponentami wysokobiałkowymi. Import wysokobiałkowych do marca na poziomie 1,90-1,91mln ton; wyraźnie niższym, na tle sezonu 2015/16. W marcu małe zwiększenie poziomu dostaw – z przesunięciem importu, nadal w kierunku mączki rybnej. Ceny ogólnie wyższe – w zakresie 4-5%. (PDF - 41 kB)

Pobierz plikKomponenty energetyczne pasz, a surowce w produkcji zwierzęcej. W sezonie 2016/17 relacje korzystne dla sektora wieprzowiny; przeciwnie dla branży mięsa indyczego. W marcu nadal uwagę skupiała poprawa relacji w sektorze mleka. Marzec (czwarty miesiąc z rzędu) zmienia obraz na niekorzyść sektora wieprzowiny. Relacja pogarsza się także w sektorze jajczarskim. (PDF - 42 kB)

Pobierz plikPasze przemysłowe, a surowce w produkcji zwierzęcej. W sezonie 2016/17 bardzo rozbieżne tendencje tych relacji – od pogorszenia, zwłaszcza w branży mięsa indyczego, po dużą poprawę w sektorze wieprzowiny, ale i w mleczarskim. Marzec ogólnie nieco poprawia te relacje; wyraźniej jednak tylko w sektorze mleka.  (PDF - 32 kB)

Pobierz plikSpecyfika rynku pasz przemysłowych dla sektora wołowiny (10.05.2017) (PDF - 31 kB)

Pobierz plikSytuacja w imporcie śruty sojowej, w sezonie 2016/17 porównaniu z innymi komponentami wysokobiałkowymi. Import wysokobiałkowych, do lutego na poziomie 1,66-1,67mln ton; wyraźnie niższym, na tle sezonu 2015/16 – ale przy znacznym zwiększeniu importu mączki rybnej. W lutym znaczne przyhamowanie dostaw. Ceny ogólnie nieco wyższe. (PDF - 41 kB)

Pobierz plikSpecyfika rynku pasz przemysłowych dla sektora wołowiny (22.03.2017) (PDF - 31 kB)

Pobierz plikSytuacja w imporcie śruty sojowej, w sezonie 2016/17 porównaniu z innymi komponentami wysokobiałkowymi. Import wysokobiałkowych, do stycznia jest na poziomie 1,52-1,53mln ton; nadal wprawdzie nieco niższym – około 1-2%, na tle sezonu 2015/16 – ale ze znacznym zwiększeniem importu mączki rybnej. Duże zwiększenie dostaw śruty sojowej w styczniu – związane z uruchomieniem importu z NAFTA. Ceny nieco wyższe. (PDF - 41 kB)

Pobierz plikPasze przemysłowe, a surowce w produkcji zwierzęcej. Sezon 2016/17, jak dotąd przynosi bardzo rozbieżne tendencje tych relacji – od pogorszenia, zwłaszcza w branży mięsa indyczego, do dużej poprawy w sektorze wieprzowiny, ale i mleczarskim. Luty rozbieżności nieco ogranicza, a zwłaszcza poprawia relację dla sektora mleka i w mniejszym stopniu dla jajczarskiego. (PDF - 33 kB)

Pobierz plikKomponenty energetyczne pasz, a surowce w produkcji zwierzęcej. W sezonie 2016/17 relacje korzystne dla sektora wieprzowiny; przeciwnie dla branży mięsa indyczego. W lutym wciąż główną uwagę skupia poprawa relacji w sektorze mleka. Luty (jak grudzień i styczeń) zmienia też sytuację na niekorzyść sektora wieprzowiny. Relacja pogarsza się także w sektorze brojlerów kurzych. (PDF - 43 kB)

Pobierz plikKomponenty energetyczne pasz, a surowce w produkcji zwierzęcej. W sezonie 2016/17 relacje korzystne dla sektora wieprzowiny; przeciwnie dla branży mięsa indyczego. W grudniu kolejna poprawa w sektorze mleka, ale też w jajczarskim. Sytuacja nie jest bez wpływu na strukturę, jak i zakres importu komponentów wysokobiałkowych. Grudzień zauważalnie zmienia sytuację na niekorzyść sektora brojlerów kurzych, ale też wieprzowiny. (PDF - 42 kB)

Pobierz plikPasze przemysłowe, a surowce w produkcji zwierzęcej. Sezon 2016/17, dotychczas przynosi bardzo rozbieżne tendencje tych relacji – od pogorszenia, zwłaszcza w branży mięsa indyczego, do dużej poprawy w sektorze wieprzowiny. Styczeń te rozbieżności ograniczył, ale przede wszystkim poprawił relację surowiec/pasza w sektorze mleka, a osłabił w branży brojlerów kurzych. (PDF - 33 kB)

Pobierz plikSpecyfika rynku pasz przemysłowych dla sektora wołowiny (27.02.2017) (PDF - 31 kB)
Pobierz plikSytuacja w imporcie śruty sojowej, w sezonie 2016/17 porównaniu z innymi komponentami wysokobiałkowymi. Import wysokobiałkowych w pierwszej połowie sezonu na poziomie 1,2-1,21mln ton; nadal niższym – około 9%, na tle sezonu 2015/16. Ceny wciąż nieco wyższe. Dalszy, znaczny wzrost znaczenia MERCOSUR w dostawach śruty sojowej. Struktura importu mocno przesunięta w kierunku mączki rybnej. (PDF - 41 kB)

Pobierz plikSpecyfika rynku pasz przemysłowych dla sektora wołowiny (26.01.2017) (PDF - 31 kB)
Pobierz plikSytuacja w imporcie śruty sojowej, w sezonie 2015/16 porównaniu z innymi komponentami wysokobiałkowymi. Import wysokobiałkowych do listopada na poziomie 1,01-1,02mln ton; mocno rosnący w ostatnim miesiącu – lecz znacznie niższy na tle sezonu 2015/16. Ceny wyższe na poziomie 4-5%. Ogromny wzrost znaczenia dostaw MERCOSUR, z osłabieniem innych. Struktura importu przesunięta w kierunku mączki rybnej. (PDF - 40 kB)
Pobierz plikPasze przemysłowe, a surowce w produkcji zwierzęcej. Sezon 2016/17, do listopada przynosi rozbieżne tendencje tych relacji – od pogorszenia, zwłaszcza w branży mięsa indyczego, do dużej poprawy w sektorze wieprzowiny. Listopad przynosi bardzo wyraźną poprawę tendencji w branży jajczarskiej, ale też w mlecznej, a pewne pogorszenie w sektorach wieprzowiny oraz brojlerów kurzych. (PDF - 33 kB)
Pobierz plikKomponenty energetyczne pasz, a surowce w produkcji zwierzęcej. W sezonie 2016/17 relacje korzystne dla sektora wieprzowiny; przeciwnie dla branży mięsa indyczego. W grudniu kolejna poprawa w sektorze mleka, ale też w jajczarskim. Sytuacja nie jest bez wpływu na strukturę, jak i zakres importu komponentów wysokobiałkowych. Grudzień zauważalnie zmienia sytuację na niekorzyść sektora brojlerów kurzych, ale też wieprzowiny. (PDF - 42 kB)
Pobierz plikSpecyfika rynku pasz przemysłowych dla sektora wołowiny (10.01.2017) (PDF - 31 kB)
Pobierz plikKomponenty energetyczne pasz, a surowce w produkcji zwierzęcej. W sezonie 2016/17 relacje korzystne dla sektora wieprzowiny; przeciwnie dla branż mięsa indyczego i jaj. W listopadzie ogromna poprawa w sektorze jaj oraz ponownie duża w sektorze mleka. Stan nie bez wpływu na strukturę i zakres importu komponentów wysokobiałkowych. Listopad zauważalnie zmienia sytuację na niekorzyść sektorów wieprzowiny i brojlerów kurzych. (PDF - 41 kB)
Pobierz plikPasze przemysłowe, a surowce w produkcji zwierzęcej. Sezon 2016/17, do listopada przynosi rozbieżne tendencje tych relacji – od pogorszenia, zwłaszcza w branży mięsa indyczego, do dużej poprawy w sektorze wieprzowiny. Listopad przynosi bardzo wyraźną poprawę tendencji w branży jajczarskiej, ale też w mlecznej, a pewne pogorszenie w sektorach wieprzowiny oraz brojlerów kurzych. (PDF - 33 kB)
Pobierz plikSytuacja w imporcie śruty sojowej, w sezonie 2015/16 porównaniu z innymi komponentami wysokobiałkowymi. Import wysokobiałkowych do października: 0,72-0,73mln ton; więc znacznie niższy na tle sezonu 2015/16. Ceny wyższe na poziomie 8%. Ogromny wzrost znaczenia dostaw paragwajskich. Struktura importu wyraźnie przesunięta w kierunku mączki rybnej. (PDF - 47 kB)
Pobierz plikSpecyfika rynku pasz przemysłowych dla sektora wołowiny (05.12.2016) (PDF - 31 kB)
Pobierz plikSytuacja w imporcie śruty sojowej, w sezonie 2015/16 porównaniu z innymi komponentami wysokobiałkowymi. Poziom importu wysokobiałkowych do sierpnia: 0,34-0,35 mln ton, a więc znacznie niższy na tle sezonu 2015/16. Istotnie wyższe ceny komponentów. Struktura importu nieco inna – z wyraźnym przesunięciem w kierunku mączki rybnej. (PDF - 47 kB)
Pobierz plikPasze przemysłowe, a surowce w produkcji zwierzęcej. Sezon 2016/17, do października przynosi rozbieżne tendencje tych relacji – od pogorszenia w branżach mięsa indyczego i jaj, do znacznej poprawy w sektorze wieprzowiny. Październik wnosi bardzo wyraźną poprawę tendencji w branży mlecznej, ale i znaczne pogorszenie w sektorze brojlerów kurzych i wieprzowiny. (PDF - 33 kB)
Pobierz plikKomponenty energetyczne pasz, a surowce w produkcji zwierzęcej. W sezonie 2016/17 relacje korzystne dla sektora wieprzowiny; przeciwnie dla branż mięsa indyczego i jaj. W październiku widoczna duża poprawa w sektorze mleka. Stan nie bez wpływu na strukturę i zakres importu komponentów wysokobiałkowych. Październik zauważalnie zmienia sytuację na niekorzyść sektora brojlerów kurzych. (PDF - 42 kB)
Pobierz plikSpecyfika rynku pasz przemysłowych dla sektora wołowiny (29.09.2016) (PDF - 31 kB)
Pobierz plikKomponenty energetyczne pasz, a surowce w produkcji zwierzęcej. Relacje sezonu 2016/17 do września korzystne dla sektora wieprzowiny, wprost przeciwnie dla branż mięsa indyczego i jaj. Widoczna poprawa w sektorze mleka. Warunki sprzyjające zwiększonemu wykorzystaniu jęczmienia. Stan nie bez wpływu na strukturę i zakres importu komponentów wysokobiałkowych. Wrzesień ogólnie nie zmienia tendencji obserwowanych od początku sezonu. (PDF - 42 kB)
Pobierz plikPasze przemysłowe, a surowce w produkcji zwierzęcej. Okres sezonu 2016/17, do września przynosi rozbieżne tendencje tych relacji – od pogorszenia w branżach jajczarskiej i mięsa indyczego, do znacznej poprawy w sektorze wieprzowiny. (PDF - 40 kB)
Pobierz plikKomponenty energetyczne pasz, a surowce w produkcji zwierzęcej. Relacje sezonu 2016/17 do sierpnia ogólnie korzystne dla sektora wieprzowiny, jak też wprost przeciwnie dla sektora mięsa indyczego. Warunki sprzyjające zwiększonemu wykorzystaniu jęczmienia. Stan nie bez wpływu na strukturę oraz zakres importu komponentów wysokobiałkowych. Sierpień w zasadzie nie zmienia tendencji obserwowanych na początku sezonu, ale znacząco je pogłębia. (PDF - 40 kB)
Pobierz plikSytuacja w imporcie śruty sojowej, w sezonie 2015/16 porównaniu z innymi komponentami wysokobiałkowymi. Wysoki poziom importu wysokobiałkowych z początkiem sezonu – na poziomie 0,2-0,21mln ton; w praktyce związany ze śrutą sojową. W strukturze importu ogromne przesunięcie w kierunku mączki rybnej – w praktyce kosztem śruty słonecznikowej. (PDF - 47 kB)
Pobierz plikPasze przemysłowe, a surowce w produkcji zwierzęcej. Okres sezonu 2016/17 do sierpnia przynosi rozbieżne tendencje tych relacji – pogorszenie, zwłaszcza w sektorach jajczarskim i mięsa indyczego, ale też jednocześnie tendencje odwrotne, głównie w sektorze wieprzowiny. (PDF - 40 kB)
Pobierz plikSytuacja w imporcie śruty sojowej, w sezonie 2015/16 porównaniu z innymi komponentami wysokobiałkowymi. Wzrost importu wysokobiałkowych w sezonie 2015/16 – na poziomie 8,4%, wobec 2014/15; w praktyce związany ze śrutą sojową. Spadające ceny wysokobiałkowych – śruty sojowej zdecydowanie najbardziej. Dominacja MERCOSUR na naszym rynku. (PDF - 47 kB)
Pobierz plikSpecyfika rynku pasz przemysłowych dla sektora wołowiny (31.08.2016) (PDF - 31 kB)
Pobierz plikKomponenty energetyczne pasz, a surowce w produkcji zwierzęcej. Relacje początku sezonu 2016/17 ogólnie korzystne dla sektora wieprzowiny, jak też wprost przeciwnie dla sektora mięsa indyczego. Warunki sprzyjające zwiększonemu wykorzystaniu jęczmienia. Stan nie bez wpływu na strukturę oraz zakres importu komponentów wysokobiałkowych. (PDF - 39 kB)
Pobierz plikPasze przemysłowe, a surowce w produkcji zwierzęcej. Początek sezonu 2016/17 przynosi rozbieżne tendencje relacji – pogorszenie, zwłaszcza w sektorze mięsa indyczego i tendencje przeciwne, głównie w sektorze wieprzowiny. (PDF - 40 kB)
Pobierz plikSpecyfika rynku pasz przemysłowych dla sektora wołowiny (27.06.2016) (PDF - 32 kB)
Pobierz plikPasze przemysłowe, a surowce w produkcji zwierzęcej. W całym sezonie 2015/16 relacje najkorzystniejsze dla sektorów wołowiny i jaj. Dobre warunki do ekspansji globalnej branży mięsnej i zdecydowanie gorsze dla mleczarskiej.  (PDF - 32 kB)
Pobierz plikKomponenty energetyczne pasz, a surowce w produkcji zwierzęcej. Relacje całego sezonu 2015/16 – ogólnie korzystne dla sektora jajczarskiego; dobra końcówka sezonu dla sektora brojlerów kurzych. Warunki sprzyjające zwiększonemu wykorzystaniu pszenicy, a zmniejszonemu kukurydzy; stan nie bez wpływu na strukturę importu komponentów wysokobiałkowych. (PDF - 39 kB)
Pobierz plikSytuacja w imporcie śruty sojowej, w sezonie 2015/16 porównaniu z innymi komponentami wysokobiałkowymi. Wzrost importu wysokobiałkowych w sezonie 2015/16 – na poziomie ponad 9%, wobec 2014/15; w praktyce związany ze śrutą sojową. Spadające ceny wysokobiałkowych –śruty sojowej zdecydowanie najbardziej. Nasilenie tendencji wzrostu w imporcie śruty sojowej w II połowie sezonu i rosnąca dominacja MERCOSUR na naszym rynku.  (PDF - 47 kB)
Pobierz plikSytuacja w imporcie śruty sojowej, w sezonie 2015/16 porównaniu z innymi komponentami wysokobiałkowymi. Wzrost importu wysokobiałkowych w sezonie 2015/16 – nadal znaczny. Kwiecień utrwala tendencje wcześniejsze. Nieznaczny spadek cen śruty sojowej i słonecznikowej. Wielki wzrost udziału Paragwaju w imporcie śruty sojowej – kosztem NAFTA i UE. (PDF - 48 kB)
Pobierz plikKomponenty energetyczne pasz, a surowce w produkcji zwierzęcej. Relacje sezonu 2015/16 – ogólnie korzystne dla sektora jajczarskiego. Zmiany majowe poprawiają pozycję sektorów wieprzowiny oraz wołowiny, a pogarszają sytuację branży mleczarskiej. (PDF - 41 kB)
Pobierz plikPasze przemysłowe, a surowce w produkcji zwierzęcej. Do maja sezonu 2015/16 relacje najkorzystniejsze w sektorach wołowiny i jajczarskim. Ostatnio ich poprawa w sektorze wieprzowiny oraz brojlerów kurzych, a osłabienie w mleczarskim oraz mięsa indyczego. Warunki do ekspansji światowej branży mięsnej. (PDF - 33 kB)
Pobierz plikSpecyfika rynku pasz przemysłowych dla sektora wołowiny (30.05.2016) (PDF - 32 kB)
Pobierz plikKomponenty energetyczne pasz, a surowce w produkcji zwierzęcej. Relacje sezonu 2015/16 – ogólnie korzystne dla sektora jajczarskiego. Zmiany kwietniowe nie wpływają znacząco na koszt żywieniowy surowca w głównych sektorach produkcji zwierzęcej. (PDF - 41 kB)
Pobierz plikPasze przemysłowe, a surowce w produkcji zwierzęcej. Do kwietnia sezonu 2015/16 relacje najkorzystniejsze dla sektorów wołowiny i jaj. Ostatnio poprawa relacji w sektorze wieprzowiny, ale i osłabienie w mleczarskim. Możliwości ekspansji branży mięsnej na rynku światowym rosną i są wykorzystywane. (PDF - 34 kB)
Pobierz plikSytuacja w imporcie śruty sojowej, w sezonie 2015/16 porównaniu z innymi komponentami wysokobiałkowymi. Marzec ogólnie utrwala tendencje lutego 2016. Wzrost importu wysokobiałkowych w sezonie 2015/16 – dosyć znaczny. Dalszy spadek cen śruty sojowej i słonecznikowej. Dalszy wzrost udziału Argentyny w imporcie śruty sojowej – kosztem USA i UE. (PDF - 48 kB)
Pobierz plikSpecyfika rynku pasz przemysłowych dla sektora wołowiny (10.05.2016) (PDF - 32 kB)
Pobierz plikKomponenty energetyczne pasz, a surowce w produkcji zwierzęcej. Relacje sezonu 2015/16 – ogólnie korzystne dla sektora jajczarskiego, z ich poprawą w marcu. Ostatni miesiąc osłabia pozycję sektora wołowiny, oraz mięsa indyczego – względem innych głównych branż produkcji zwierzęcej. (PDF - 41 kB)
Pobierz plikSytuacja w imporcie śruty sojowej, w sezonie 2015/16 w porównaniu z innymi komponentami wysokobiałkowymi. Wzrost importu wysokobiałkowych w sezonie 2015/16 – umiarkowany, z mocnym przyspieszeniem z lutym. Dalszy spadek cen śruty sojowej i słonecznikowej. Ogromny wzrost udziału Argentyny w imporcie – kosztem USA, Rosji i małych dostawców. (PDF - 48 kB)
Pobierz plikSytuacja w imporcie śruty sojowej, w sezonie 2015/16 w porównaniu z innymi komponentami wysokobiałkowymi. Wzrost importu wysokobiałkowych w sezonie 2015/16 – umiarkowany; związany ze śrutą sojową. Spadek cen na początku roku – głównie mączki rybnej i śruty sojowej. Ogromny wzrost udziału Paragwaju, a zwłaszcza Kanady w dostawach. (PDF - 49 kB)
Pobierz plikSpecyfika rynku pasz przemysłowych dla sektora wołowiny (29.03.2016) (PDF - 32 kB)
Pobierz plikKomponenty energetyczne pasz, a surowce w produkcji zwierzęcej. Relacje sezonu 2015/16, w okresie do lutego – ogólnie korzystne dla sektora jajczarskiego. Luty nieco poprawia pozycję sektora wołowiny, mleka oraz mięsa indyczego – względem innych głównych branż produkcji zwierzęcej. (PDF - 40 kB)
Pobierz plikPasze przemysłowe, a surowce w produkcji zwierzęcej. Do lutego sezonu 2015/16 relacje najkorzystniejsze dla sektora wołowiny i dość dobre dla jajczarskiego. W lutym mała poprawa relacji w sektorze wieprzowiny. Nadal korzystne warunki do ekspansji branży mięsnej na rynku światowym. (PDF - 33 kB)
Pobierz plikSpecyfika rynku pasz przemysłowych dla sektora wołowiny (25.02.2016) (PDF - 32 kB)
Pobierz plikSytuacja w imporcie śruty sojowej, w sezonie 2015/16 w porównaniu z innymi komponentami wysokobiałkowymi.Ceny listopada niższe od październikowych; sprzyjające utrzymaniu tempa wzrostu importu wysokobiałkowych – zwłaszcza śruty słonecznikowej. (PDF - 50 kB)
Pobierz plikPasze przemysłowe, a surowce w produkcji zwierzęcej. Relacje w połowie sezonu 2015/16 najkorzystniejsze dla sektorów wołowiny i jaj. Styczniowa mała poprawa relacji w sektorze mleka i jej pogorszenie w sektorze brojlerów kurzych, mniejsze – wieprzowiny. Korzystne warunki ekspansji branży mięsnej na rynku światowym. (PDF - 30 kB)
Pobierz plikKomponenty energetyczne pasz, a surowce w produkcji zwierzęcej. Relacje sezonu 2015/16, do stycznia – ogólnie korzystne tylko dla sektora jajczarskiego. Ostatni miesiąc pogarsza pozycję sektora brojlerów kurzych i wieprzowiny, ze stabilizacją, a nawet małą poprawą w sektorze wołowiny.  (PDF - 40 kB)
Pobierz plikSpecyfika rynku pasz przemysłowych dla sektora wołowiny (29.01.2016) (PDF - 32 kB)
Pobierz plikKomponenty energetyczne pasz, a surowce w produkcji zwierzęcej. Relacje w połowie sezonu 2015/16 – ogólnie korzystne tylko dla sektora jajczarskiego. Ostatni miesiąc zdecydowanie pogorszył pozycję sektorów brojlerów kurzych oraz wieprzowiny. (PDF - 40 kB)
Pobierz plikPasze przemysłowe, a surowce w produkcji zwierzęcej. Relacje w połowie sezonu 2015/16 najkorzystniejsze dla sektorów wołowiny i jaj. Grudniowa poprawa relacji w sektorze mleka, ale i jej pogorszenie w sektorach brojlerów kurzych oraz wieprzowiny. Bardzo korzystne warunki dla ekspansji branży mięsnej na rynku światowym. (PDF - 33 kB)
Pobierz plikSytuacja w imporcie śruty sojowej, w sezonie 2015/16 w porównaniu z innymi komponentami wysokobiałkowymi. Ceny grudnia niższe od listopadowych; mimo postępującego spadku cen – tempo wzrostu importu wysokobiałkowych umiarkowane, na tle całego sezonu 2015/16. (PDF - 49 kB)
Pobierz plikSpecyfika rynku pasz przemysłowych dla sektora wołowiny (28.12.2015) (PDF - 32 kB)
Pobierz plikKomponenty energetyczne pasz, a surowce w produkcji zwierzęcej. Relacje sezonu 2015/16 – do listopada – ogólnie korzystne tylko dla sektora jajczarskiego. Ostatni miesiąc zdecydowanie pogorszył pozycję sektora wieprzowiny, nieco poprawił – wołowiny. (PDF - 40 kB)
Pobierz plikPasze przemysłowe, a surowce w produkcji zwierzęcej. Relacje sezonu 2015/16 – do listopada – najkorzystniejsze dla sektorów wołowiny oraz jaj. Znaczna poprawa relacji w sektorze mleka, jak też jej pogorszenie w sektorze wieprzowiny. Sytuacja branży mięsnej nadal bardzo korzystna dla ekspansji na rynku światowym. (PDF - 33 kB)
Pobierz plikSytuacja w imporcie śruty sojowej, w sezonie 2015/16 w porównaniu z innymi komponentami wysokobiałkowymi. Ceny października nieco niższe od wrześniowych; sprzyjające utrzymaniu tempa wzrostu importu wysokobiałkowych – zwłaszcza mączki rybnej. (PDF - 50 kB)
Pobierz plikSpecyfika rynku pasz przemysłowych dla sektora wołowiny (27.11.2015) (PDF - 32 kB)
Pobierz plikKomponenty energetyczne pasz, a surowce w produkcji zwierzęcej. Relacje sezonu 2015/16 – do października – ogólnie korzystne dla sektora jajczarskiego; niesprzyjające – mleczarskiemu. Ostatni miesiąc poprawił pozycję sektorów wołowiny, mięsa indyczego, ale również mleczarskiego. (PDF - 42 kB)
Pobierz plikPasze przemysłowe, a surowce w produkcji zwierzęcej. Relacje sezonu 2015/16 – do października – najkorzystniejsze dla sektorów wołowiny oraz jaj. Widać poprawę relacji w sektorze mleka. Sytuacja branży mięsnej korzystna dla ekspansji na rynku światowym – zwłaszcza wobec ogromnych dostaw surowca do przemysłu października. (PDF - 34 kB)
Pobierz plikSytuacja w imporcie śruty sojowej, w sezonie 2015/16 w porównaniu z innymi komponentami wysokobiałkowymi. Ceny sprzyjające importowi mączki rybnej – kosztem śruty słonecznikowej. Reakcja rynku w postaci szybszego tempa wzrostu importu wysokobiałkowych – w efekcie rosnących we wrześniu zakupów śruty sojowej, głównie z Paragwaju. (PDF - 50 kB)
Pobierz plikSpecyfika rynku pasz przemysłowych dla sektora wołowiny (28.10.2015) (PDF - 32 kB)
Pobierz plikKomponenty energetyczne pasz, a surowce w produkcji zwierzęcej. Relacje sezonu 2015/16 – do września – zdecydowanie korzystne dla sektorów jajczarskiego i brojlerów kurzych, a niesprzyjające – mleczarskiemu. Wrzesień nieco poprawił pozycję sektora wieprzowiny na tle innych branż.  (PDF - 49 kB)
Pobierz plikPasze przemysłowe, a surowce w produkcji zwierzęcej. Relacje sezonu 2015/16 – do września – najkorzystniejsze dla sektorów wołowiny i jaj. Maleje poprawa relacji w sektorze brojlerów kurzych; nadal jest znaczna. Sytuacja branży mięsnej bardzo korzystna dla ekspansji na rynku światowym. (PDF - 39 kB)
Pobierz plikSytuacja w imporcie śruty sojowej, w sezonie 2015/16 w porównaniu z innymi komponentami wysokobiałkowymi. Narastający import taniejącej śruty sojowej – głównie dostaw MERCOSUR. Duże zwiększenie roli mączki rybnej w sierpniu – kosztem śruty słonecznikowej. Wzmocnienie i ustabilizowanie podstaw krajowego sektora paszowego. (PDF - 50 kB)
Pobierz plikSpecyfika rynku pasz przemysłowych dla sektora wołowiny (05.10.2015) (PDF - 32 kB)
Pobierz plikKomponenty energetyczne pasz, a surowce w produkcji zwierzęcej. Relacje sezonu 2015/16 – po sierpniu – bardzo wyraźnie korzystne dla sektorów jajczarskiego i brojlerów kurzych, a niesprzyjające – mleczarskiemu. Spora różnica pomiędzy głównymi branżami w produkcji zwierzęcej.  (PDF - 48 kB)
Pobierz plikPasze przemysłowe, a surowce w produkcji zwierzęcej. Relacje sezonu 2015/16 – po sierpniu – najkorzystniejsze dla sektorów wołowiny i jaj. Również poprawa relacji w sektorze brojlerów kurzych bardzo znaczna. Sytuacja branży mięsnej jeszcze korzystniejsza dla ekspansji na rynku światowym. (PDF - 39 kB)
Pobierz plikSytuacja w imporcie śruty sojowej, w sezonie 2015/16, w porównaniu z innymi komponentami wysokobiałkowymi. Na początek sezonu narastający wzrost importu taniejącej śruty sojowej – zwłaszcza za sprawą dostaw paragwajskich i brazylijskich; m.in. kosztem Rosji. Niezwykłe wzmocnienie podstaw krajowego sektora paszowego. (PDF - 49 kB)
Pobierz plikSpecyfika rynku pasz przemysłowych dla sektora wołowiny (28.08.2015) (PDF - 31 kB)
Pobierz plikSYTUACJA W IMPORCIE ŚRUTY SOJOWEJ, W SEZONIE 2014/15 W PORÓWNANIU Z INNYMI KOMPONENTAMI WYSOKOBIAŁKOWYMI. Na koniec sezonu ogromny wzrost importu taniejącej śruty sojowej – z utrzymaniem pozycji MERCOSUR na naszym rynku. Niezwykłe umocnienie krajowego sektora paszowego. (PDF - 49 kB)
Pobierz plikKomponenty energetyczne pasz, a surowce w produkcji zwierzęcej. Relacje cen początku sezonu 2015/16 bardzo wyraźnie korzystne dla sektora brojlerów kurzych; spora różnica wobec innych branż w produkcji zwierzęcej. (PDF - 41 kB)
Pobierz plikPasze przemysłowe, a surowce w produkcji zwierzęcej. Relacje początku sezonu 2015/16 najkorzystniejsze dla sektora wołowiny. Poprawa relacji w sektorze brojlerów kurzych również bardzo znaczna. Sytuacja branży mięsnej bardzo korzystna dla ekspansji na rynku światowym. (PDF - 34 kB)
Pobierz plikSpecyfika rynku pasz przemysłowych dla sektora wołowiny (28.07.2015) (PDF - 33 kB)
Pobierz plikKomponenty energetyczne pasz, a surowce w produkcji zwierzęcej. Relacje cen sezonu 2014/15 bardzo wyraźnie obniżające koszty żywieniowe. Zmiany w końcu sezonu niewielkie – przede wszystkim na korzyść sektora wołowiny; z jednoczesnym pewnym pogorszeniu relacji w branży mlecznej. (PDF - 42 kB)
Pobierz plikPasze przemysłowe, a surowce w produkcji zwierzęcej. Relacje cenowe sezonu 2014/15 najkorzystniejsze dla sektora mięsa indyczego; najbardziej niesprzyjające sektorowi wieprzowiny. W końcu sezonu widoczna poprawa relacji w sektorze brojlerów kurzych. (PDF - 33 kB)
Pobierz plikSYTUACJA W IMPORCIE ŚRUTY SOJOWEJ, W SEZONIE 2014/15 W PORÓWNANIU Z INNYMI KOMPONENTAMI WYSOKOBIAŁKOWYMI Utrzymanie ogólnego poziomu importu; przy ogromnym jego wzroście w zakresie taniejącej śruty sojowej – z bardzo dużym umocnieniem w maju pozycji MERCOSUR na naszym rynku. Wstrzymanie importu śruty sojowej z Brazylii i USA.
Pobierz plikSpecyfika rynku pasz przemysłowych dla sektora wołowiny (29.06.2015)
Pobierz plikKomponenty energetyczne pasz, a surowce w produkcji zwierzęcej. Relacje cen sezonu 2014/15 bardzo wyraźnie obniżające koszty żywieniowe. Majowe zmiany niewielkie – przede wszystkim na korzyść sektora wołowiny; też jajczarskiego i mięsa indyczego. W innych sektorach relacje niemal bez zmian.
Pobierz plikPasze przemysłowe, a surowce w produkcji zwierzęcej. Relacje cenowe sezonu 2014/15 najkorzystniejsze dla sektora mięsa indyczego; najbardziej niesprzyjające sektorowi wieprzowiny. W maju poprawa relacji w sektorach jajczarskim, mięsa indyczego i wieprzowiny.
Pobierz plikSytuacja w imporcie śruty sojowej, w sezonie 2014/15 w porównaniu z innymi komponentami wysokobiałkowymi. Dalszy wzrost importu; w decydującym stopniu za sprawą taniejącej śruty sojowej – z umocnieniem pozycji MERCOSUR na naszym rynku, kosztem Rosji. Wstrzymanie importu śruty sojowej z USA.
Pobierz plikSpecyfika rynku pasz przemysłowych dla sektora wołowiny (30.03.2015)
Pobierz plikKomponenty energetyczne pasz, a surowce w produkcji zwierzęcej. Relacje cen sezonu 2014/15 wyraźnie obniżające koszty żywieniowe. Kwietniowe zmiany niewielkie – na korzyść sektora wołowiny; ale też jajczarskiego i mięsa indyczego. W innych sektorach nieco gorsze relacje.
Pobierz plikPasze przemysłowe, a surowce w produkcji zwierzęcej. Relacje cenowe sezonu 2014/15 najkorzystniejsze dla sektora mięsa indyczego; najbardziej niesprzyjające sektorowi wieprzowiny. W kwietniu poprawa relacji we wszystkich sektorach produkcji zwierzęcej.
Pobierz plikSytuacja w imporcie śruty sojowej, w sezonie 2014/15 w porównaniu z innymi komponentami wysokobiałkowymi. Bardzo duży wzrost importu; w decydującym stopniu za sprawą śruty sojowej – z utrzymaniem pozycji MERCOSUR i USA na naszym rynku. Niższy koszt surowca; niższe ceny pasz przemysłowych.
Pobierz plikPasze przemysłowe, a surowce w produkcji zwierzęcej. Relacje cenowe sezonu 2014/15 najkorzystniejsze dla sektora mięsa indyczego, najbardziej niesprzyjające sektorowi wieprzowiny. W marcu względna poprawa w sektorze jajczarskim.
Pobierz plikKomponenty energetyczne pasz, a surowce w produkcji zwierzęcej. Relacje cen sezonu 2014/15 wyraźnie obniżające koszty żywieniowe – w marcu za sprawą kukurydzy, a także jęczmienia. Poprawa pozycji sektora jajczarskiego, ale też wołowiny; pogorszenie jej – w sektorze wieprzowiny.
Pobierz plikSytuacja w imporcie śruty sojowej, w sezonie 2014/15 W porównaniu z innymi komponentami wysokobiałkowymi. Wzrost importu; duży śruty sojowej, a zwłaszcza mączki rybnej. Postępuje spadek znaczenia innych komponentów wysokobiałkowych. Olbrzymi wzrost dostaw brazylijskich śruty sojowej.
Pobierz plikKomponenty energetyczne pasz, a surowce w produkcji zwierzęcej. Relacje cen sezonu 2014/15 wyraźnie obniżające koszty żywieniowe. W lutym poprawa pozycji sektorów jajczarskiego, ale też wołowiny – względem pozostałych branż, a zwłaszcza – brojlerów kurzych.
Pobierz plikSytuacja w imporcie śruty sojowej, w sezonie 2014/15 W porównaniu z innymi komponentami wysokobiałkowymi Ogromny wzrost importu, w szczególności śruty sojowej, ale też mączki rybnej. Ograniczona rola śruty rzepakowej – przy wielkich różnicach ceny krajowej i eksportowej. Duży spadek znaczenia innych komponentów – zwłaszcza śruty słonecznikowej.
Pobierz plikPasze przemysłowe, a surowce w produkcji zwierzęcej. Relacje cenowe sezonu 2014/15 najkorzystniejsze dla sektora mięsa indyczego; najbardziej niesprzyjające sektorowi wieprzowiny. W lutym pogorszenie relacji w sektorze brojlerów kurzych, a poprawa – w jajczarskim.
Pobierz plikSpecyfika rynku pasz przemysłowych dla sektora wołowiny (27.02.2015)
Pobierz plikKomponenty energetyczne pasz, a surowce w produkcji zwierzęcej. Relacje cenowe sezonu 2014/15 znacznie obniżające koszty żywieniowe – zwłaszcza w sektorze jajczarskim. W styczniu pogorszenie pozycji sektora wieprzowiny – względem pozostałych branż.
Pobierz plikPasze przemysłowe, a surowce w produkcji zwierzęcej. Relacje cenowe sezonu 2014/15 – do stycznia – najkorzystniejsze dla sektora mięsa indyczego, a coraz bardziej niesprzyjające sektorowi wieprzowiny.
Pobierz plikSytuacja w imporcie śruty sojowej, w sezonie 2014/15 w porównaniu z innymi komponentami wysokobiałkowymi. Dalszy wzrost importu, w szczególności śruty sojowej; na poziomie ponad 10% w grudniu – z malejącymi cenami. Ponownie rośnie dominacja MERCOSUR na naszym rynku śruty sojowej. Ograniczona rola śruty rzepakowej – przy bardzo dużych różnicach ceny krajowej i eksportowej.
Pobierz plikSpecyfika rynku pasz przemysłowych dla sektora wołowiny (31.01.2015)
Pobierz plikKomponenty energetyczne pasz, a surowce w produkcji zwierzęcej. Relacje cenowe sezonu 2014/15 znacznie obniżające koszty żywieniowe. W grudniu pogorszenie pozycji sektora wieprzowiny, wobec innych branż.
Pobierz plikPasze przemysłowe, a surowce w produkcji zwierzęcej. Relacje cenowe sezonu 2014/15 najkorzystniejsze dla rozwoju sektora mięsa indyczego i zdecydowanie niesprzyjające sektorowi wieprzowiny. Grudniowe tendencje także korzystniejsze dla sektorów mleka i jajczarskiego.
Pobierz plikSytuacja w imporcie śruty sojowej, w sezonie 2014/15 w porównaniu z innymi komponentami wysokobiałkowymi. Ogromny wzrost dostaw w listopadzie – z wyraźniej malejącymi cenami śruty sojowej, dominacją MERCOSUR na naszym rynku, ale aktywizacją importu holenderskiego i przede wszystkim ogromnym wzrostem dostaw amerykańskich. Ograniczona rola śruty rzepakowej – z dużą różnicą cen krajowej i eksportowej.
Pobierz plikSpecyfika rynku pasz przemysłowych dla sektora wołowiny
Pobierz plikKomponenty energetyczne pasz, a surowce w produkcji zwierzęcej. Relacje cenowe sezonu 2014/15 znacznie obniżające koszty żywieniowe. W listopadzie dalsze pogorszenie pozycji sektora wieprzowiny, wobec pozostałych branż – w szczególności jajczarskiej.
Pobierz plikPasze przemysłowe, a surowce w produkcji zwierzęcej. Relacje cenowe sezonu 2014/15 najkorzystniejsze dla rozwoju sektora mięsa indyczego i zdecydowanie niesprzyjające sektorowi wieprzowiny. Listopadowe tendencje także szczególnie sprzyjające rozwojowi sektora jajczarskiego.
Pobierz plikSytuacja w imporcie śruty sojowej, w sezonie 2014/15 w porównaniu z innymi komponentami wysokobiałkowymi. Umiarkowany wzrost dostaw – z malejącymi cenami śruty sojowej, olbrzymią dominacją MERCOSUR oraz wejściem surowca brytyjskiego – kosztem Rosji. Ograniczona rola śruty rzepakowej – z dużą różnicą cen krajowej i eksportowej.
Pobierz plikSpecyfika rynku pasz przemysłowych dla sektora wołowiny
Pobierz plikKomponenty energetyczne pasz, a surowce w produkcji zwierzęcej. Relacje cenowe sezonu 2014/15 znacznie obniżające koszty żywieniowe. Duże zmiany października; w tym zwłaszcza mocne pogorszenie pozycji sektora wieprzowiny, wobec pozostałych branż – szczególnie jajczarskiej.
Pobierz plikPasze przemysłowe, a surowce w produkcji zwierzęcej. Relacje cenowe sezonu 2014/15 najkorzystniejsze dla rozwoju sektora mięsa indyczego i wyraźnie niesprzyjające sektorowi wieprzowiny. Październikowe tendencje szczególnie sprzyjające sektorowi jajczarskiemu.
Pobierz plikSytuacja w imporcie śruty sojowej, w sezonie 2014/15 w porównaniu z innymi komponentami wysokobiałkowymi. Umiarkowany wzrost dostaw – z wciąż malejącymi cenami śruty sojowej i coraz bardziej skoncentrowaną ofensywą MERCOSUR, kosztem Rosji. Ograniczone znaczenie śruty rzepakowej – przy dużej różnicy ceny krajowej i eksportowej.
Pobierz plikSpecyfika rynku pasz przemysłowych dla sektora wołowiny
Pobierz plikSytuacja w imporcie śruty sojowej, w sezonie 2014/15 w porównaniu z innymi komponentami wysokobiałkowymi. Kolejny wzrost dostaw – przy niższych cenach śruty sojowej i skoncentrowanej ofensywie MERCOSUR na naszym rynku. Ograniczone znaczenie śruty rzepakowej – mimo znacznie niższych cen komponentu w bieżącym sezonie.
Pobierz plikPasze przemysłowe, a surowce w produkcji zwierzęcej. Relacje cenowe sezonu 2014/15 najkorzystniejsze dla rozwoju sektora mięsa drobiu i wyraźnie niesprzyjające sektorowi wieprzowiny. Wrześniowe tendencje sprzyjające sektorom mięsa indyczego i jajczarskiemu
Pobierz plikKomponenty energetyczne pasz, a surowce w produkcji zwierzęcej. Relacje cenowe sezonu 2014/15 znacznie obniżające koszty żywieniowe. Wrzesień pogarsza pozycję sektora wieprzowiny wobec pozostałych branż
Pobierz plikSpecyfika rynku pasz przemysłowych dla sektora wołowiny
Pobierz plikKomponenty energetyczne pasz a surowce w produkcji zwierzęcej - relacje cenowe sezonu 2014/15 znacznie obniżające koszty żywieniowe – po sierpniu preferujące sektor mięsa indyczego wobec sektora wieprzowiny
Pobierz plikSytuacja w imporcie śruty sojowej w sezonie 2014/15 w porównaniu z innymi komponentami wysokobiałkowymi
Pobierz plikPasze przemysłowe a surowce w produkcji zwierzęcej - relacje cenowe sezonu 2014/15 dotąd zdecydowanie najkorzystniejsze dla rozwoju sektora brojlerów kurzych
Pobierz plikSpecyfika rynku pasz przemysłowych dla sektora wołowiny
Pobierz plikSytuacja w imporcie śruty sojowej, w porównaniu z innymi komponentami wysokobiałkowymi - relacje cenowe sezonu 2013/2014 i ostatnie tendencje
Pobierz plikKomponenty energetyczne pasz a surowce w produkcji zwierzęcej - relacje cenowe z początkiem sezonu 2014/15 – wpływające na znaczne obniżenie kosztów żywieniowych
Pobierz plikPasze przemysłowe a surowce w produkcji zwierzęcej - relacje cenowe z początkiem sezonu 2014/15 zdecydowanie najkorzystniejsze dla rozwoju sektora brojlerów kurzych
Pobierz plikKomponenty energetyczne pasz a surowce w produkcji zwierzęcej - relacje cenowe sezonu 2013/14 i ostatnie tendencje
Pobierz plikPasze przemysłowe a surowce w produkcji zwierzęcej - relacje cenowe sezonu 2013/14 i ostatnie tendencje
Pobierz plikSytuacja w imporcie śruty sojowej, w porównaniu z innymi komponentami wysokobiałkowymi - wg stanu, bardzo zmienionego, po maju 2014
Pobierz plikSpecyfika rynku pasz przemysłowych dla sektora wołowiny
Pobierz plikSytuacja w imporcie śruty sojowej, w porównaniu z innymi komponentami wysokobiałkowymi, wg stanu po kwietniu 2014
Pobierz plikKomponenty energetyczne pasz a surowce w produkcji zwierzęcej - relacje cenowe, wg stanu po maju 2014
Pobierz plikPasze przemysłowe a surowce w produkcji zwierzęcej - relacje cenowe, wg stanu po maju 2014
Pobierz plikSpecyfika rynku pasz przemysłowych dla sektora wołowiny
Pobierz plikKomponenty energetyczne pasz a surowce w produkcji zwierzęcej - relacje cenowe, wg stanu po kwietniu 2014
Pobierz plikPasze przemysłowe a surowce w produkcji zwierzęcej - relacje cenowe, wg stanu po kwietniu 2014
Pobierz plikSytuacja w imporcie śruty sojowej, w porównaniu z innymi komponentami wysokobiałkowymi, wg stanu po marcu 2014
Pobierz plikSpecyfika rynku pasz przemysłowych dla sektora wołowiny
Pobierz plikKomponenty energetyczne pasz a surowce w produkcji zwierzęcej - relacje cenowe, wg stanu po marcu 2014
Pobierz plikPasze przemysłowe a surowce w produkcji zwierzęcej - relacje cenowe, wg stanu po marcu 2014
Pobierz plikSytuacja w imporcie śruty sojowej, w porównaniu z innymi komponentami wysokobiałkowymi, wg stanu po lutym 2014
Pobierz plikSytuacja w imporcie śruty sojowej, w porównaniu z innymi komponentami wysokobiałkowymi, wg stanu po styczniu 2014
Pobierz plikKomponenty energetyczne pasz a surowce w produkcji zwierzęcej - relacje cenowe, wg stanu po lutym 2014
Pobierz plikPasze przemysłowe a surowce w produkcji zwierzęcej - relacje cenowe, wg stanu po lutym 2014
Pobierz plikSpecyfika rynku pasz przemysłowych dla sektora wołowiny
Pobierz plikKomponenty energetyczne pasz a surowce w produkcji zwierzęcej - relacje cenowe, wg stanu po styczniu roku 2014
Pobierz plikPasze przemysłowe a surowce w produkcji zwierzęcej - relacje cenowe, wg stanu po styczniu roku 2014
Pobierz plikSytuacja w imporcie śruty sojowej, w porównaniu z innymi komponentami wysokobiałkowymi, wg stanu na koniec roku 2013
Pobierz plikKomponenty energetyczne pasz a surowce w produkcji zwierzęcej - relacje cenowe, wg stanu na koniec roku 2013
Pobierz plikSpecyfika rynku pasz przemysłowych dla sektora wołowiny
Pobierz plikPasze przemysłowe a surowce w produkcji zwierzęcej - relacje cenowe, wg stanu na koniec roku 2013
Pobierz plikSytuacja w imporcie śruty sojowej w porównaniu z innymi komponentami wysokobiałkowymi - wg stanu po listopadzie 2013
Pobierz plikPasze przemysłowe a surowce w produkcji zwierzęcej - relacje cenowe, wg stanu po listopadzie 2013
Pobierz plikSytuacja w imporcie śruty sojowej w porównaniu z innymi komponentami wysokobiałkowymi - wg stanu po październiku 2013
Pobierz plikKomponenty energetyczne pasz a surowce w produkcji zwierzęcej - relacje cenowe, wg stanu po listopadzie 2013

 

 

 

 

  

 

Zmodyfikowano: 27.11.2017