Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Wykorzystanie oceny bezpośredniej młodych krów phf-ho w doskonaleniu parametrów rynkowych surowca – na bazie wyników 2017.1

Ocena bezpośrednia, jako metoda kreowania tempa postępu genetycznego w stadach mlecznych – jest coraz bardziej widoczna; notuje rozwój w ostatnich kilkudziesięciu miesiącach – nawet jeżeli widać wciąż niedostatek wykorzystania jej laboratoryjnego zaplecza, które pozwalałoby w przyszłości na bez porównania szersze wykorzystanie metody. Od buhajów, poprzez jałówki – dochodzimy do młodych krów; z najnowszą listą (obejmującą już ponad 500 osobników) – przy absolutnej (61,25%) dominacji najmłodszych (czyli rocznika 2015). Dokonujemy ich przeglądu – głównie pod kątem WH%białka, ale w nieco szerszym kontekście. Jedynie w wypadku PHF-HO – jak w wypadku jałówek – gospodarcze znaczenie tejże metody, w praktyce genetycznego doskonalenia jest bezsporne (zasięg oddziaływania połączony z produkcyjnością oraz kosztami postępu genetycznego).

REGIONY W OCENIE 2017.1

W stosunku do wielkości bazy produkcyjnej (i dostaw rynkowych surowca) – przewaga 3 regionów o podstawowym znaczeniu dla sektora mleka nie jest duża; wynosi ona 7-8% wobec 4 regionów o dużym znaczeniu tej branży. Podobnie rzecz ma się z dystansem dzielącym te 4 regiony – wobec 9 pozostałych, o mniejszym znaczeniu dla sektora mleka; ten dystans to 5-6%. To nie byłoby wielkie zaskoczenie; mówiąc w pewnym uproszczeniu: mapy produkcyjna i hodowlana zawsze się różniły. Gdy jednak przyjrzeć się tendencjom – po części być może związanym z początkami metody oceny – da się zauważyć różnice w strukturze regionalnej listy krajowej, wobec oceny konwencjonalnej. Wśród regionów na top liście z oceny bezpośredniej widać w bez porównania większym zakresie:

a/ 2 regiony o dużym znaczeniu sektora mleka: kujawsko-pomorski, ale zwłaszcza łódzki,

b/ 2 regiony o mniejszym znaczeniu branży: opolski, a w szczególności zachodniopomorski.

Być może upływ czasu spowoduje, iż 3 regiony o podstawowym znaczeniu dla sektora mleka zajmą mocniejsze pozycje na top liście z oceny bezpośredniej krów PHF-HO. 

WH % BIAŁKA

107 – a więc blisko piąta część top listy – to zwierzęta z ww. parametrem oceny powyżej 0,30; więc najbardziej przydatne w doskonaleniu parametrów rynkowych mleka – przy uwarunkowaniach rynku mleka obecnie istniejących.

Biorąc wartości WH%białka za punkt wyjścia do dalszych poszukiwań – warto tu zauważyć, iż top lista zawiera 111 osobników z indeksem zbiorczym gPF powyżej 120 – a więc bardzo wysokim.

Aż 48 krów (ze 107) cechuje wspomniana (bardzo wysoka) wartość indeksu zbiorczego. Dominują tu zdecydowanie zwierzęta z gPF w przedziale 121-124 (33 krowy), którym przyjrzymy się bliżej – a właściwie części z nich:

1/ 11 (a więc 1/3) z nich pochodzi z indywidualnych gospodarstw – co prawda mniejszość, ale dość liczna – jeśli zważyć krótką (jeszcze) historię nowej metody oceny; to szczegół istotny dla dalszego i zrównoważonego upowszechniania tej metody oceny – we wszystkich formach własnościowych gospodarstw mleczarskich,

2/ dosyć wysokie wartości poindeksu PI_PROD (najniższe 114) – przy dominacji wartości od 120 wzwyż – posiada aż 18 z ww. 33 krów.

Te będą przedmiotem zainteresowania w punkcie następnym – z racji wysokich wartości nie tylko WH procentu białka – ale i indeksu zbiorczego, a zwłaszcza – w warunkach 2017 roku i następnych ważnego dla branży – podindeksu produkcyjności.

Ww. 18 osobników zwraca uwagę – jako polski zasób genetyczny, który – przy wykorzystaniu dla celów poprawy zawartości białka w surowcu (cechy w wysokim h2) zarazem: daje tutaj możliwość utrzymania pozytywnego wpływu na produkcyjność i inne cechy wchodzące w zakresu produkcji-funkcjonalności (tak przecież liczne).

 

ZESTAWIENIE WYBRANYCH KRÓW

Kolejność zwierząt wg pozycji w rankingu WH%białka – przy uwzględnieniu poindeksu PI_PROD oraz indeksu zbiorczego; z ujęciem 18 krów – wspomnianych już wyżej.

 

miejsce w rankingu

PI-PROD

gPF

miejsce w rankingu

PI-PROD

gPF

2

127

121

22

121

121

3

124

123

24

123

124

6

122

122

28

124

124

7

124

124

39

121

123

8

121

121

40

120

123

14

124

124

41

120

122

15

122

122

42

121

122

16

122

122

52

120

121

17

121

121

75

120

123

 

Spojrzenie na tabele każe zwrócić uwagę, iż spora część krów ze szczególnie dobrymi parametrami rynkowymi surowca – to jednocześnie osobniki z podobnymi (lub bardzo zbliżonymi) wartościami obu indeksów tu zaprezentowanych.

ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA NOWEJ METODY OCENY DZIŚ

Obecny etap rozwoju oceny bezpośredniej w stadach PHF-HO ciągle trzeba określać jako wczesny – niemniej widać już pewien zasięg oddziaływania tej metody.

Uderzają jednak szczególnie:

1/ ogrom informacji o wartości hodowlanej ocenianych osobników – w dużej części zindeksowanej, a więc szczególnie istotnej wymiarze postępu w gospodarowaniu w sektorze mleka,

2/ wyjątkowa łatwość w operowaniu informacją w systemie – w tym też możliwość błyskawicznej zmiany parametrów szeregujących zwierzęta w rankingach,

3/ warunki stwarzające łatwość szerokiego wykorzystania przeglądanych informacji z oceny – m.in. ewentualne zakupy materiału, pogląd na stada, z których pochodzą dane osobniki czy edukacyjna wartość przeglądanego materiału; wszystkich możliwości zapewne nie wyczerpie się tutaj,

4/ wszelkie możliwości dla szybkiego podejmowania decyzji oraz działania – na polu genetycznego doskonalenia stad mlecznych, opartego na bardzo solidnych podstawach rzeczowych.

Z drugiej strony zastanawia na ile dziś powszechne jest wykorzystywanie masy informacji, o której mowa przez zarządzających gospodarstwami mleczarskimi. W razie niedostatków w tym zakresie – trzeba tu ustalić przyczyny; w tym obecne w sferach:

a/ narzędzi pracy,

b/ umiejętności wykorzystania informacji,

c/ mentalnej.

 

Potrzeba edukacji – połączonej z praktyką decyzji, w zakresie doskonalenia genetycznego stada – może jest oczywista, ale z uwagi na stawkę połączoną z dochodami branży mlecznej na światowym rynku – nie dość o niej przypominać.

Zmodyfikowano: 29.08.2017