Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Realizacja wsparcia publicznego, 2017 w rozwoju gospodarstw mlecznych w zakresie: zakup jałówek hodowlanych – w terminie od 10 do 31 lipca 2017

Pomoc realizowana będzie na mocy Zarządzenia Nr 115/2017/Z Prezesa ARR z dnia 6 lipca 2017, do którego załącznik określa nam: Warunki udzielania pomocy w formie refundacji kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras mlecznych. Zwraca pewną uwagę krótki, 3-tygodniowy termin realizacji wsparcia – tak istotnego dla wzrostu rozmiarów polskiego sektora mleka, który w dotychczasowej części roku 2017 odnotowuje niezwykły wzrost dochodu bilansowego z rynków zagranicznych.

 

Ubiegający się o refundację składa 5-stronicowy wniosek, do właściwego OT ARR – w terminie: od poniedziałku, 10 lipca – do końca miesiąca (również poniedziałek).

Informacja poniżej zawarta – na naszej stronie, w części aktualności, w produkcji zwierzęcej: Rola planowanego wsparcia publicznego, 2017 w rozwoju gospodarstw mlecznych – w zakresie zakupu jałówek hodowlanych przedstawia zarys okoliczności, rozmiar i wybrane warunki wsparcia, które tu omawiamy. Zwrócono także uwagę na możliwe dodatkowe efekty – związane z wpływem na polski sektor wołowiny, wykorzystaniem środków PROW 2014-2020 oraz rozwojem oceny bezpośredniej, z szerszym wykorzystaniem zasobów krajowych w genetycznym doskonaleniu stad PHF-HO.

Zmodyfikowano: 07.07.2017