Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Szacunkowe obciążenie skutkami ostatniego roku kwotowania mleka – z uwzględnieniem branży i gospodarstw mleczarskich

Z racji pełnego podsumowania ostatniego okresu limitowania produkcji surowca w sektorze mleka – można dokonać próby określenia wpływu obciążeń naszej branży mleczarskiej skutkami wielkiego przekroczenia kwoty w skali kraju: 0,58 miliarda kg. Pewne skutki tego przekroczenia dla naszego sektora mleczarskiego zakładano już zimą 2012/13 – w sytuacji rosnących cen surowca, przewag względnych branży i silnego wpływu rynku światowego. W tej chwili mamy określone obciążenie na barkach, powyżej pół miliarda złotych – na głowach około 63,5 tys. producentów mleka, a więc 48-49% dostawców surowca dla przemysłu; czyli prawie co drugiego dostawcy mleka.

 

ROZMIAR JEDNOSTKOWY OBCIĄŻENIA

Po uwzględnieniu regulacji unijnych oraz współczynnika realokacji – związanego z przekroczeniem kwot w ostatnim roku limitowania – wyniósł niecałe 91gr/kg mleka ponad limit wprowadzonego na rynek; dokładnie 90,89 grosza.

OBCIĄŻENIE BRANŻY

Jego rozmiar nie jest mały; nawet z założeniem, które umożliwia system rozliczeń 3-letni – w myśl przyjętych regulacji unijnych, czyli bliski 200mln złotych. Dla zobrazowania znaczenia możliwości wykorzystania takiej kwoty – porównajmy ją ze skalą kwot jakimi operuje polski sektor mleczarski, w ostatnim czasie.

Porównując kwoty rocznych obciążeń z wpływami z surowca, za ostatni rok limitowania – to 1,26-1,27% wartości tych wpływów do gospodarstw mleczarskich; uwzględniając średnią cenę surowca: prawie 1,29zł/litr oraz ilość mleka dla przemysłu: nieco ponad 10,5mld kg. Jeśli z kolei uwzględnić nakłady inwestycyjne w przetwórstwie mleka, 2014 – to jest to suma odpowiadająca niespełna 2/3 nakładów inwestycyjnych w podlaskim, regionie kluczowym dla krajowego przetwórstwa.

OBCIĄŻENIE GOSPODARSTW

Choć jego orientacyjna wielkość wynosi w granicach 2,8 tys. złotych rocznie – w latach 2015-17 – to jednak jedynie średnia wielkość obciążenia. Rozmieszczenie geograficzne obciążeń zbytnio nie różni się od regionalnej struktury dostaw surowca dla przemysłu. Jednakże w wypadku blisko 2% z (podanej we wstępie) liczby obciążonych będą to kwoty 20 lub więcej tysięcy złotych. Wśród nich będą też i tacy, dla których obciążenie z tytułu przekroczeń wpłynie na wynik gospodarowania w kolejnych latach. To niewątpliwie okoliczność mocno niepokojąca.

W sumie jednak rzeczywistość – po uwolnieniu polskiego sektora mleczarskiego od bariery ilości surowca, wprowadzanego na rynek – powinna wyglądać lepiej. Po wypełnieniu przez mechanizm kwotowy – na przestrzeni 11 lat – pewnych funkcji sprzyjających modernizacji i restrukturyzacji gospodarstw mleczarskich, jak i konsolidacji całej branży – sektor mleka powinien być mocniejszy w walce konkurencyjnej na światowym rynku mleka i jego przetworów. Zwłaszcza iż zachował on przewagę kosztową nad UE, a przetwórcy mają duże rezerwy restrukturyzacyjne do wykorzystania.

MOTYWACJA WZROSTU/ROZWOJU – MIMO ISTNIEJĄCYCH OBCIĄŻEŃ

Wynika w powodów zestawionych poniżej:

  1. świadomość rezerw z zakresie obniżania kosztów surowca – w drodze wzrostu mleczności krów, która wykorzystuje powszechnie dane OWUB i analiz laboratoryjnych pasz w organizacji żywienia,
  2. możliwość większej systematyzacji i optymalizacji działań w genetycznym doskonaleniu,
  3. poprawa związków z rynkiem – motywowana ekonomicznie i uwzględniająca także przyszłość powiązań z przetwórstwem,
  4. modyfikowanie powiązań z sektorem pasz – zwłaszcza w kierunku optymalizacji wykorzystania wyrównujących pasz treściwych w żywieniu wysokomlecznych krów.

 

Zmodyfikowano: 31.03.2016