Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Realizacja wsparcia publicznego, 2017 w rozwoju gospodarstw mlecznych w zakresie: zakup jałówek hodowlanych – w roku 2017 do lipca - drugie podsumowanie

Pomoc realizowano na mocy Zarządzenia Nr 115/2017/Z Prezesa ARR z dnia 6 lipca 2017 roku, do którego załącznik określał warunki udzielania pomocy w formie refundacji kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras mlecznych. Zwraca pewną uwagę krótki, 3-tygodniowy termin realizacji wsparcia – tak istotnego dla wzrostu rozmiarów polskiego sektora mleka, który w dotychczasowej części roku 2017 odnotowuje niezwykły wzrost dochodu bilansowego z rynków zagranicznych (bliski 75%).

Mimo krótkiego terminu realizacji wsparcia – miałoby ono objąć blisko 19 tys. zwierząt, a więc – w porównaniu ze stanem krów, w połowie roku 2017 – około 0,8%. Nie jest to już mało – zwłaszcza, iż wsparcie objąć ma jedynie populację aktywną. Prognozowany poziom pomocy to 0,05mld PLN.

W strukturze wsparcia publicznego, 2017 zakupów jałówek hodowlanych zwracają uwagę elementy następujące:

a/ rozmiar refundacji zakupów jałówek – 2399 wniosków rozpatrzonych pozytywnie, a więc blisko 150/region,

b/ ograniczona koncentracja środków wsparcia – refundacje zakupu około 8 jałówek/stado mleczne,

c/ skupienie wsparcia na trzech regionach o podstawowym znaczeniu dla sektora mleka – 61,36% wniosków oraz czterech o dużej roli branży mlecznej – 27,68% wniosków,

d/ mniejsze lub nawet marginalne znacznie wsparcia w 9 pozostałych regionach.

Regionalizacja wsparcia koresponduje dobrze ze stanem baz produkcyjnych w regionach, ale także kierunkami zmian I półrocza 2017. Niezależnie zwraca uwagę rozmiar działań w wielkopolskim.

Zważywszy tempo wzrostu/rozwoju naszego sektora mleka, 2017 – należałoby oczekiwać kolejnych, podobnych form wsparcia zakupów jałówek hodowlanych w przyszłości. Obecne wsparcie na być wypłacone producentom mleka do końca września b.r.

OKOLICZNOŚCI SPRAWY ZWIĄZANE Z SEKTOREM WOŁOWINY

W dotychczasowym okresie roku 2017 obserwuje się istotne zmiany źródeł surowca dla krajowego sektora wołowiny – bazującego na gospodarstwach mleczarskich.

Ich rola może być mniej dostrzegalna – z racji skupienia na surowcu dla przemysłu mleczarskiego; tak osób bezpośrednio, jak i pośrednio zainteresowanych losami polskiego sektora mleka.

Marginalizacja sektora cielęciny – z około 12% spadku liczby ubojów cieląt, w ich strukturze – jest tylko tłem sprawy.

Mniej znaczącą okolicznością – choć związaną z sektorem wołowiny – jest minimalne zwiększenie ubojów jałówek w strukturze ubojów.

Zasadniczą zmianą roku 2017 (na tle ubiegłego) w strukturze ubojów – jest:

1/ obniżenie liczby krów o 10,52%,

2/ zwiększenie liczby opasów o 6,62%.

Zmodyfikowano: 05.10.2017