Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Informacja o podsumowaniu wyników OWUB 2013 w dolnośląskim

Informacja o podsumowaniu wyników OWUB 2013 w dolnośląskim - dnia 14 marca 2014 roku, w Jaworze i seminarium towarzyszącym spotkaniu hodowców

 

Zwyczajem wieloletnim, także i w tym roku podsumowano całoroczny (2013) trud pracy hodowców bydła i producentów mleka (oraz żywca wołowego produkowanego w gospodarstwach mlecznych) – z uhonorowaniem pucharami i nagrodami czołówki regionalnej, w 6 kategoriach wielkościowych gospodarstw; dodatkowo nagradzając za krowy o najwyższej wydajności laktacyjnej oraz życiowej. Uroczystemu podsumowaniu towarzyszyło seminarium – z prezentacjami o tematyce: żywieniowej, związanej z praktyką genetycznego doskonalenia stad krów oraz aktualnym poziomem regionalnej populacji aktywnej – uzupełnionymi o praktykę usług PFHBiPM, w bardzo szerokim dziś zakresie.

 

NAGRODZENI ZA WYNIKI W ROKU 2013

W kolejności od pierwszego do trzeciego miejsca – za wyniki w zakresie wydajności mlecznej – wyróżniono odpowiednio, w grupach wielkościowych gospodarstw mlecznych:

a/ najmniejszych (do 20 krów) – Szymona Kozłowskiego z Dziupliny, Romana Panka z Wziąchowa Wielkiego i Piotra Stachowskiego z Poradowa,

b/ małych (20,1-50 krów) – Krzysztofa Domańskiego z Radoszkowic, Tomasza Siołę z Karszowa oraz Krzysztofa Komornickiego z Olszan,

c/ średnich (50,1-150 krów) – OHZ Kamieniec Ząbkowicki Sp. z o.o., z oborami w Kamieńcu Z., a następnie – w Dzbanowie oraz Grzegorza Pernaka z Orska,

d/ dużych (150,1-300 krów) – RSP Przyszłość z Wieśniacy, OHZ Kamieniec Ząbkowicki Sp. z o.o., z oborą w Starczowie i Lucynę Gralę z Henrykowa,

e/ bardzo dużych (300,1-500 krów) – AGRO-TAK Zagrodno Sp.j. z oborą w Modlikowicach, OHZ Kamieniec Ząbkowicki Sp. z o.o., z drugą oborą w Starczowie i CZERNINA Sp. z o.o. z Ligoty,

f/ największych (powyżej 500 krów) – GR CEBER S.C. z Kotli, Mariusza Tatysa z Gołocina i Nad Baryczą Sp. z o.o. z Kamienia Górowskiego.

Wszystkie te gospodarstwa uzyskały wydajności mleczne w zakresie od 9 do 12 tys. kg.

Niezależnie nagrodzono hodowców za wydajności najlepszych krów: laktacyjną – OHZ Kamieniec Ząbkowicki Sp. z o.o. i życiową – AGROMINOR Sp. z o.o. z Mokrzeszowa.

 

CHARAKTERYSTYKA POZIOMU WYNIKÓW NAJLEPSZYCH OBÓR

Biorąc pod uwagę średnią najlepszych obór – czołówkę dolnośląskiej populacji aktywnej, na tle jej całości – scharakteryzować można jako:

1/ uzyskującą wydajności o 2 tys. kg i więcej mleka wyższe,

2/ skoncentrowaną w produkcji 3-krotnie bardziej (lub więcej),

3/ utrzymującą parametry rynkowe surowca – za sprawą nieco lepszego stosunku tłuszcz/białko (o około 0,01 jednostki), którego wysokość wskazywać może pośrednio na wykorzystywanie wpływu żywienia na te parametry – umiejętne i nie nadużywające tegoż wpływu; zwłaszcza iż obserwowane w czołówce populacji aktywnej wydłużenie się OMWC (na tle całej tej populacji) – ma miejsce w zakresie umiarkowanym: 1 dnia na 200-kilkadziesiąt kg wzrostu wydajności.

 

PODSUMOWANIE CZĘŚCI SEMINARYJNEJ SPOTKANIA

W prezentacji żywieniowej – przeprowadzonej przez dra Thomasa Mitrika (Schaumann Sp. z o.o.) – zwraca uwagę kompleksowość podejścia do produkcji, przechowywania, oceny i żywieniowego wykorzystania kiszonek, ze zwróceniem uwagi na narzędzia monitoringu – każdego z tych etapów; z jednoczesnym wstępnym założeniem zastosowań w TMR. Prezentacja związana z genetycznym doskonaleniem (Grażyna Jędrysiak-Lipietta/PFHBiPM) koncentrowała się na udziale buhaja w tym oddziaływaniu, z wykorzystaniem systemu DoKo i praktyki okresu jego funkcjonowania dotąd. Z kolei prezentacja związana wprost z tematem spotkania (Aleksander Nozdryn-Płotnicki/PFHBiPM) podkreślała postęp mleczności w regionie (zbliżenie do lubuskiego na dystans około 100kg), ale też rosnącą skalę i koncentrację oceny oraz rosnące znacznie populacji aktywnej regionu – na tle kraju.

Zmodyfikowano: 16.03.2015