Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Integrowana ochrona kukurydzy – chwasty

W integrowanych metodach uprawy kukurydzy preferowane są metody mechaniczne z jak najmniejszym udziałem metod chemicznych. O wyborze metody decyduje m.in. wielkość plantacji, koszty i techniczne możliwości wykonania wybranej metody ochrony.

Integralnym elementem strategii ograniczania zachwaszczenia w kukurydzy jest właściwe przygotowanie pola pod uprawę, poprzez wykonanie terminowych zabiegów agrotechnicznych, z uwzględnieniem warunków klimatyczno-glebowych na plantacji. Zabiegi agrotechniczne muszą poprzedzać pozostałe metody odchwaszczania kukurydzy.

Progi szkodliwości gatunków chwastów:

  • komosa biała – 2 szt./m2,
  • szarłat szorstki – 1–2 szt./m2,
  • ostrożeń polny – 1 szt./m2,
  • pisanka czarna – 1 szt./m2,
  • chwastnica jednostronna – 3–6 szt./m2,
  • rdestówka powojowata – kilkanaście roślin/m2.

W sytuacji, gdy chwasty zagłuszają roślinę uprawną zmuszeni jesteśmy sięgnąć po ochronę chemiczną. Wrażliwość chwastów na wybrane  substancje czynne przedstawia poniższa tabela.

Tabela 1. Oddziaływanie chwastów na plonowanie kukurydzy

Chwasty

Spadek plonu ziarna o 5%, przy liczbie chwastów na powierzchni 10 m2 w czasie zbioru

Chwastnica jednostronna

60 szt/10 m2

Komosa biała

5 szt/10 m2

Rdestówka powojowata

20 szt/10 m2

Szarłat szorstki

20 szt/10 m2

 

abela 2. Wrażliwość chwastów na wybrane substancje czynne stosowane w kukurydzy

Substancja czynna

Termin stosowania

(faza BBCH)

Wrażliwe gatunki chwastów

acetochlor

00 do 11–13

bieluń dziędzierzawa, bylica pospolita, chwastnica jednostronna, fiołek trójbarwny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, mlecz zwyczajny, palusznik krwawy, portulaka pospolita, psianka czarna, przetaczniki, przymiotno kanadyjskie, rdest plamisty, rumianek pospolity, sporek polny, starzec zwyczajny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna, wilczomlecz obrotny, włośnice, żółtlica drobnokwiatowa

2,4-D

13–16      

chaber bławatek, gorczyca polna, komosa biała, tasznik pospolity, samosiewy rzepaku

2,4-D + florasulam

12–16

chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, mlecz zwyczajny, maruna bezwonna, miłek letni, niezapominajka polna, ostrożeń polny, przytulia czepna, psianka czarna, rdest plamisty, rdest powojowy, rumian polny, rumianek pospolity, rzodkiew świrzepa, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wyka wąskolistna, żółtlica drobnokwiatowa

bromoksynil

14–16

bieluń dziędzierzawa, chaber bławatek, gorczyca polna, komosa biała, kurzyślad polny, łoboda rozłożysta, maruna bezwonna, mlecz zwyczajny, mniszek pospolity, ostrożeń polny, podbiał pospolity, psianka czarna, powój polny, rdest plamisty, rdest powojowy, rumianek pospolity, rzodkiew świrzepa, samosiewy rzepaku, skrzyp polny, starzec zwyczajny, szczawie, szczyr roczny, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa

cykloksydym

14–16

chwastnica jednostronna, paluszniki, włośnice

dikamba + MCPA

15–16

chaber bławatek, dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, komosa biała, kurzyślad polny, mak polny, niezapominajka polna, przetacznik perski, rdesty, samosiewy rzepaku, sporek polny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wyka ptasia

dikamba + nikosulfuron + rimsulfuron

14–18

bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, komosa biała, perz właściwy, rumian polny, wyki

dikamba +

topramezon

12–16

chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, przytulia czepna, rdest powojowy, szarłat szorstki, tobołki polne

dikamba +

tritosulfuron

12–15

gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała maruna bezwonna, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, rdest kolankowy, rdest plamisty, rdest powojowy, rumianek pospolity, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa

dimetenamid-P +

pendimetalina

00

chwastnica jednostronna, przytulia czepna, komosa biała, rdest ptasi, tobołki polne, gwiazdnica pospolita

flufenacet +

izoksaflutol

00

dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnoty, komosa biała, maruna bezwonna, rumian polny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, samosiewy rzepaku

fluroksypyr

13–16

gwiazdnica pospolita, jasnoty, mniszek pospolity, niezapominajka polna, przetaczniki, przytulia czepna, poziewnik szorstki, psianka czarna, powoje, rdesty, szczaw tępolistny, szczaw kędzierzawy, pokrzywy, przymiotno kanadyjskie, tobołki polne, wyki

foramsulfuron +

jodosulfuron

12–16

babka zwyczajna, bieluń dziędzierzawa, blekot pospolity, bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnoty, komosy, łoboda rozłożysta, maruna bezwonna, mlecz polny, niezapominajka polna, ostrożeń polny, perz właściwy, pokrzywa żegawka, poziewnik polny, poziewnik szorstki, przetacznik bluszczykowy, proso, przytulia czepna, psianka czarna, psianka kosmata, rumian polny, rumianek pospolity, rzepień, rzodkiew świrzepa, samosiewy rzepaku, sporek polny, stulicha psia, sorgo, szarłat szorstki, szczyr roczny, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna, włośnica sina, wilczomlecz obrotny, włośnica zielona, wyczyniec polny, złocień polny,
żółtlica drobnokwiatowa, życice

izoksaflutol +

tienkarbazon

metylu

00 do 11–12

chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, przytulia czepna, rdest powojowaty, rdest ptasi, włośnice, rumian pospolity, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity

linuron

00

gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, niezapominajka polna, pokrzywa żegawka, sporek polny, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, tobołki polne, wyka ptasia, żółtlica drobnokwiatowa

mezotrion

12–18

chwastnica jednostronna, fiołek polny, komosa biała, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa

mezotrion +

S-metolachlor +

terbutyloazyna

00 do 11–13

blekot pospolity, bodziszek drobny, chaber bławatek, chwastnica jednostronna, dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita,
 jasnota purpurowa, komosa biała, krzywoszyj polny, kurzyślad polny, mak polny, maruna bezwonna, przetacznik bluszczykowy,
przytulia czepna, psianka czarna, rdesty, rumian polny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wilczomlecz obrotny

nikosulfuron

12–18

chwastnica jednostronna, fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, perz właściwy, przytulia czepna, rdest powojowaty, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa

pendimetalina

00 do 11–12

chwastnica jednostronna, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnoty, komosa biała, miotła zbożowa, przytulia czepna, rzodkiew świrzepa, sporek polny, szarłat szorstki, wiechlina roczna, włośnice

petoksamid +

terbutyloazyna

00 do 11–13

blekot pospolity, bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, maruna bezwonna,
przytulia czepna, psianka czarna, rdesty, rumian polny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wilczomlecz obrotny

rimsulfuron

11–17

chwastnica jednostronna, dymnica pospolita, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnoty, maruna bezwonna, ostrożeń polny, palusznik krwawy,
perz właściwy, przytulia czepna, rumian polny, rumianek pospolity, rzodkiew świrzepa, samosiewy rzepaku, szarłaty,

szczawie, tasznik pospolity, tobołki polne, wilczomlecz obrotny, włośnice

S-metolachlor

00

chwastnica jednostronna, paluszniki, włośnice

sulkotrion

14–16

bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, fiołek polny, jasnota purpurowa, komosa biała, przetaczniki, psianka czarna, rumian polny,
szarłat szorstki

terbutyloazyna

00 do 11–13

bodziszek drobny, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, mlecz zwyczajny, przytulia czepna, rdesty, szarłat szorstki,
tasznik pospolity, tobołki polne

tifensulfuron

metylowy

12–16

gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, poziewnik szorstki, rumian polny, rumianek pospolity, rdesty, rzodkiew świrzepa, szarłat szorstki,
samosiewy rzepaku, tobołki polne, tasznik pospolity

tembotrion

12–16

gwiazdnica pospolita, komosa biała, tasznik pospolity, tobołki polne

Największe możliwości skutecznego zwalczania chwastów w kukurydzy uzyskujemy poprzez wykorzystanie herbicydów stosowanych nalistne. Zabiegi nalistne najczęściej wykonujemy w fazie od 2 do 8 liści kukurydzy (BBCH 12-18). W tym czasie rośliny kukurydzy wykazują najmniejszą wrażliwość na środki chwastobójcze, a chwasty, ze względu na zbliżoną fazę rozwojową, są skuteczniej zwalczane.

Niektóre herbicydy można także stosować we wczesnych zabiegach nalistnych oraz w fazie 1-2 liści kukurydzy. Przy stosowaniu herbicydów nalistnych ważna jest umiejętność rozpoznania gatunków chwastów w różnych stadiach rozwojowych, a następnie dobór właściwego herbicydu. Wyższe dawki należy stosować na chwasty w fazie największej wrażliwości lub w sytuacji, gdy na polu występuje znaczna liczba chwastów średnio wrażliwych na stosowaną substancję czynną.

Decydując się na zabieg nalistny wybieramy termin w zależności od fazy rozwojowej kukurydzy, ale także pojawienia się na plantacji wschodów większości spodziewanych gatunków chwastów dwuliściennych i jednoliściennych.

Opryskiwanie należy przeprowadzać na suche rośliny w odpowiednich warunkach atmosferycznych – w temperaturze określonej dla każdego herbicydu, na zdrowe,nieuszkodzone rośliny.

 

Zmodyfikowano: 13.10.2017