Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Koszty eksploatacji nowoczesnych kombajnów zbożowych cd.

 

Różna jest także wartość kombajnów z poszczególnych przedziałów wiekowych, co wydaje się oczywiste. Średnia wartość maszyn nowoczesnych w wieku do 5 lat, wynosi ponad 410 000,00 zł, dla najstarszych ponad 10 letnich tylko 145 000,00 zł, a maszyn z przedziału wiekowego od 6 do 10 lat 204 000,00 zł. Cena maszyny w dużym stopniu wpływa na jednostkowe koszty pracy. Wynika to z faktu, że cena maszyny ma bezpośrednie przełożenie na roczny koszt amortyzacji, będący w całym okresie jej użytkowania równym cenie zakupu kombajnu. Koszt ten pozwala na wartościowe odtworzenie maszyny. Koszt amortyzacji nie jest związany z wydatkiem, ale jego uwzględnienie w rachunku jest konieczne bo prawidłowo skalkulowany pozwala na odtworzenie wartości maszyny.
Wraz ze zwiększeniem się wieku maszyny rośnie także jego awaryjność, wynikająca z naturalnych procesów zużycia, a co za tym idzie koszty napraw. Wynoszą one rocznie średnio 1 000,00 zł w przypadku kombajnów w wieku do 5 lat i już blisko 12 000,00 zł dla kombajnów w wieku od 6 do 10 lat. Koszt napraw maszyn najstarszych wynosi około 4 000,00 zł/rok. Niski koszt napraw kombajnów nowych można tłumaczyć usuwaniem większości ewentualnych usterek w ramach gwarancji producenta oraz ich niską awaryjnością. Nie można tego powiedzieć o maszynach starszych gdzie na usterkowość duży wpływ ma zmęczenie materiałów oraz postępująca korozja. Niski koszt napraw najstarszych kombajnów w stosunku do maszyn z przedziału wiekowego od 6 do 10 lat tłumaczyć można tym, że w przeważającej większości są one naprawiane bez korzystania z usług serwisu, tzw. „systemem gospodarczym”.
Na koszty eksploatacji kombajnów zbożowych wpływ mają koszty paliwa i smarów. Zależą one od jednostkowego zużycia paliwa na godzinę i od ceny paliwa. Koszt paliwa w przeliczeniu na godzinę zawiera się w zakresie od 84,00 zł dla kombajnów najnowszych do 96,00 zł w przypadku maszyn ponad 10 letnich. Różnicę w koszcie paliwa tłumaczyć można różnym jego godzinowym zużyciem przez poszczególne maszyny, ale także różną ceną zakupu przez poszczególnych rolników.
Do kosztów utrzymania zalicza się koszt ubezpieczenia kombajnów zbożowych. Wynosi on blisko 2 000,00 zł w przypadku maszyn najnowszych i 500,00 – 700,00 zł w przypadku kombajnów 6–letnich i starszych. Tego typu ubezpieczenia są uzależnione od wartości przedmiotu ubezpieczenia. Im wyższa wartość tym wyższa składka ubezpieczenia. Jest to ubezpieczenie dobrowolne, zatem nie jest ono zawierane przez wszystkich użytkowników maszyn. Jedynie w przypadku kombajnów zakupionych na kredyt istnieje obowiązek zawarcia ubezpieczenia do momentu spłaty kredytu, co w większości przypadków dotyczy kombajnów nowszych.
Na koszty eksploatacji kombajnów zbożowych wpływa także koszt przechowywania maszyn. Kształtuje się on dla poszczególnych grup kombajnów zbożowych w zakresie od 0,00 zł do 1 000,00 zł. Duża rozpiętość kosztów przechowywania w rocznym koszcie eksploatacji jest wynikiem różnego sposobu przechowywania. Jest to pozycja kosztowa trudna do oszacowania, i wynika z subiektywnej oceny rolnika, który nie zawsze jest w stanie skalkulować koszt przechowywania w gospodarstwie poszczególnych maszyn.

OtwórzwięcejZmodyfikowano: 05.07.2013