Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Koszty eksploatacji maszyny rolniczej cd.

 

Kolejnym kosztem stałym ujętym w tabeli jest przechowywanie maszyn.
Do obliczenia kosztów przechowywania przyjmuje się najczęściej 2 - 3,5% ceny zakupu maszyny. Duża rozpiętość kosztów przechowywania w rocznym koszcie eksploatacji wynika z różnych metod przechowywania. Dolna granica uwzględnia jedynie cenę powierzchni gruntu zajmowanego przez maszynę i ich oczyszczenia. Górna granica odnosi się do częściowego przechowywania maszyny pod zadaszeniem oraz konserwacji zgodnie z normą (smary, emulsje, lakiery).
Kalkulując w ten sposób możemy jednak popełnić duży błąd. Lepszy podział kosztów otrzymuje się stosują metodę kalkulacyjno – bilansową która odnosi roczne koszty przechowywania maszyny do powierzchni magazynowych zajmowanych przez poszczególne środki techniczne. W tabeli 1 przedstawiono wybrane współczynniki przechowywania dla różnych maszyn.
Koszt oprocentowania stanowi ponadinflacyjny efekt gromadzenia kapitału na rachunku bankowym, na którego utratę narażony jest kupujący maszynę z własnych środków. Najczęściej wielkości tej nie dolicza się do pozostałych kosztów eksploatacji. Pozostałe koszty utrzymania to głównie podatki i ubezpieczenia, których wielkość należy wyznaczyć według obowiązujących aktualnie taryf.
Tabela 1.


Proponowane współczynniki kosztu przechowywania.

Lp. Rodzaj maszyny, narzędzia Współczynnik Kgm
[% ceny maszyny]
1. Brony zębowe zawieszane, szer. rob. 5,6 2,0 - 2,5
2. Obsypniki 2-6 rzędowe 1,0 - 1,5
3. Pługi ciągnikowe zawieszane 3 skibowe 1,0 - 1,1
4. Pługi ciągnikowe podorywkowe 5 skibowe 0,8 - 0,85
5. Pługi ciągnikowe zawieszane 4 skibowe 0,7 - 0,8
6. Kopaczki przenośnikowe do ziemniaków 2 rzędowe 0,58 - 0,6
7. Opryskiwacze ciągnikowe zawieszane, zbiornik 400 l 0,4 - 0,5
8. Kosiarki rotacyjne zawieszane, szer. rob. 1,35 0,35 - 0,45
9. Opryskiwacze ciągnikowe, zbiornik 1000 l 0,35 - 0,38
10. Siewniki zbożowe (uniwersalne), szer. rob. 3 m 0,3 - 0,33
11. Sadzarki do ziemniaków 2 rzędowe 0,25 - 0,28
12. Sadzarki do ziemniaków 4 rzędowe 0,24 - 0,25
13. Kombajny do zbioru ziemniaków jednorzędowe 0,2 - 0,21
14. Agregaty uprawowe (kultywator, brona zębowa, wał strunowy) szer. rob. 3 m 0,18 - 0,2
15. Siewniki punktowe pneumatyczne 6-9 rzędowe 0,15 - 0,16
16. Kombajny do zbioru buraków jednorzędowe 0,13 - 0,15
17. Prasy zwijające 0,1 - 0,15
18. Zestawy uprawowo - siewne, szer. rob. 3 m 0,1
19. Ciągnik klasy uciągu 6 kN* 0,07 - 0,08
20. Ciągnik klasy uciągu 9 kN* 0,06 - 0,07
21. Ciągnik klasy uciągu 14 kN* 0,04 - 0,05
22. Ciągnik klasy uciągu 20 kN* 0,035 - 0,04
23. Kombajny do zbioru zbóż samojezdne 0,02 - 0,05
24. Kombajny do zbioru buraków samojezdne,
6 rzędowe
0,01  - 0,015

* Podstawą klasyfikacji ciągników rolniczych jest nominalna siła uciągu, to znaczy taka siła uciągu, jaką ciągnik rozwija na nienaruszonym ściernisku o średniej zwięzłości i nominalnej wilgotności (np. 15-18%) w zakresie najwyższych wartości współczynnika sprawności uciągu, przy eksploatacyjnej masie ciągnika przewidzianej w charakterystyce technicznej.

 

OtwórzwięcejZmodyfikowano: 15.07.2013