Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

SIR - Działania promujące Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich SIR

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich SIR funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Jednostką koordynującą SIR na poziomie krajowym jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, natomiast na poziomie regionalnym w województwie dolnośląskim Siecią opiekuje się Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. Głównym celem jest wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich. Otwarty charakter Sieci umożliwia zostanie Partnerem SIR wszystkim podmiotom zaangażowanym w rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich. Sieć łączy rolników, przedsiębiorców, przedstawicieli jednostek doradztwa rolniczego, instytutów badawczych i uczelni wyższych, zapewnia wymianę wiedzy pomiędzy nauka a praktyką, promuje wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w sektorze rolno- spożywczym oraz na obszarach wiejskich.

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego prowadzi szereg działań informacyjno-promocyjnych służących upowszechnianiu informacji o SIR oraz zachęca do przystępowania do Sieci podczas szkoleń organizowanych przez doradców w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego. Tylko w listopadzie pracownicy zajmujący się tematyką SIR uczestniczyli w sześciu spotkaniach w których udział wzięło około 150 mieszkańców obszarów wiejskich Dolnego Śląska. Promowano Sieć wśród uczestników konferencji zorganizowanej przez Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Złotoryi pn. „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich” czy podczas szkolenia zorganizowanego przez Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Trzebnicy pn. „Przetwórstwo, sprzedaż oraz systemy jakości żywności wytwarzanej przez rolników”.

Uzupełnieniem informacji przekazywanych podczas spotkań są organizowane punkty informacyjno-promocyjne, w których osoby zainteresowane tematyką innowacji mogą uzyskać bardziej szczegółowe informacje. Dzięki bezpośredniej informacji podczas Festynu Dolnośląska Wieś Zaprasza, XIII Dolnośląskiego Forum Kobiet czy trzech szkoleń pn. „Działanie ,,Współpraca” instrument wspierający wdrażanie innowacji w sektorze rolno-spożywczym”, „Innowacyjne wykorzystanie zasobów Dolnego Śląska w celu poprawy jakości życia w regionie – informacje dla mieszkańców obszarów wiejskich”, „Innowacyjne metody ochrony w produkcji roślinnej”, pracownicy wykonujący zadania na rzecz Sieci mieli możliwość dotarcia do szerokiego grona odbiorców.

Informacje o Sieci, jej celach, zadaniach czy możliwościach uczestniczenia rozpowszechniane są nie tylko podczas szkoleń czy imprez organizowanych przez Ośrodek. Podczas projektu pn. „Nauka-praktyce; praktyka-nauce”, realizowanego przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu zorganizowano punkty informacyjno-promocyjne oraz przeprowadzono cztery wykłady nt. „Metodyka tworzenia sieci w kontekście działania Współpraca”.

Ośrodek współpracuje także z Wrocławskim Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej – Partnerem Sieci, której wykładowcy chętnie uczestniczą w szkoleniach czy konferencjach promujących innowacyjne rozwiązania.   

Izabela Michniewicz DODR

Punkty informacyjno-promocyjne zorganizowane przez DODR od sierpnia br:

Lp. Data Miejsce
 1. 15.08.2017 r. Dziećmorowice
XI Festiwalu Sera w Dziećmorowicach 
2. 30.08-01.09.2017 r. Województwo małopolskie
Wyjazd studyjny „Rolnictwo zaangażowane społecznie”
3. 03.09.2017 r. Ścinawka Średnia
Dożynki Powiatowe
4. 05.09.2017 r. Pawłowice
Projekt „Nauka-praktyce; praktyka-nauce” realizowany przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
5. 07.09.2017 r. Pawłowice
Projekt „Nauka-praktyce; praktyka-nauce” realizowany przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
6. 08-10.09.2017 r. Kudowa Zdrój
Festiwal gęsiny w Kudowie Zdroju
7. 14.09.2017 r. Krzydlina Mała
W ramach operacji pn. „Od innowacyjności do bioróżnorodności”
8. 21-22.09.2017 r. Karpacz
Wyjazd studyjny „Tworzenie i rozwój Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach”
9. 27.09.2017 r. Pawłowice
Projekt „Nauka-praktyce; praktyka-nauce” realizowany przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
10. 28.09.2017 r. Szczepanów
W ramach operacji pn. „Przez innowacyjność do poprawy życia biologicznego gleby”
11. 09.10.2017 r. Wrocław
Szkolenie pn. „Działanie ,,Współpraca” instrument wspierający wdrażanie innowacji w sektorze rolno-spożywczym”
12. 16.10.2017 r. Wielka Lipa
W ramach operacji pn. „Tradycyjne przetwórstwo mięsa na poziomie gospodarstwa a możliwości wdrożenia nowych technik i technologii”
13. 20.10.2017 r. Wrocław
Szkolenie pn. „Innowacyjne wykorzystanie zasobów Dolnego Śląska w celu poprawy jakości życia w regionie – informacje dla mieszkańców obszarów wiejskich”
14. 06.11.2017 r. Wrocław
Szkolenie pn. „Innowacyjne metody ochrony w produkcji roślinnej”
15. 13.11.2017 r. Wrocław
XIII Dolnośląskie Forum Kobiet – Kobiety wiejskie zaangażowane społecznie
16. 16.11.2017 r. Czaple
Szkolenie pn. „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”
17. 17.11.2017 r. Strzelin
Szkolenie pn. „Produkty wysokiej jakości wspierane w PROW 2014-2020”
18. 21.11.2017 r. Zgorzelec
Szkolenie pn. „Wprowadzania do obrotu żywności wysokiej jakości. Rolniczy handel detaliczny”
19. 24.11.2017 r. Trzebnica
Szkolenie pn. „Produkty wysokiej jakości wspierane w PROW 2014-2020”
20. 28.11.2017 r. Wrocław
Szkolenie pn. „Mechanizmy wsparcia dla producentów uczestniczących w systemach jakości żywności w ramach PROW 2014-2020”

 

Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 05.12.2017