Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Seminarium: Innowacyjne wykorzystanie zasobów Dolnego Śląska w celu poprawy jakości życia w regionie – PROW 2014-2020 Działanie „Współpraca”

Archiwum

Seminarium: Innowacyjne wykorzystanie zasobów Dolnego Śląska w celu poprawy jakości życia w regionie – PROW 2014-2020 Działanie „Współpraca”

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu zaprasza do udziału w seminarium „Innowacyjne wykorzystanie zasobów Dolnego Śląska w celu poprawy jakości życia w regionie – PROW 2014-2020 Działanie „Współpraca””. Spotkanie odbędzie się w dniu 26 maja 2018 r. w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Świdnicy przy ul. Wałbrzyskiej 25/27.

Celem seminarium jest promowanie i wdrażanie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego zgodnie z działaniem „Współpraca, które dotyczy tworzenia i funkcjonowania grup operacyjnych na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz realizacji przez te grupy projektów, prowadzących do opracowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie nowych produktów. Seminarium ma na celu popularyzację wymiany wiedzy i dobrych praktyk w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań między przedstawicielami nauki a praktykami oraz zachęcenie do podejmowania partnerstw i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich poprzez tworzenie grup operacyjnych w ramach Działania „Współpraca”.

Seminarium organizowane jest w ramach operacji do realizacji w Planie Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i obszarach wiejskich (SIR) dla województwa dolnośląskiego.

Program seminarium (pobierz PDF 1MB)

Karta zgłoszenia (pobierz DOC 125kB)

Informacji udziela: Izabela Michniewicz; izabela.michniewicz@dodr.pl, tel. 71/ 339 80 21 wew. 152

Zmodyfikowano: 05.06.2018