Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Rusza regionalna edycja konkursu „AGROLIGA 2013”


Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Rusza regionalna edycja konkursu „AGROLIGA 2013”

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ogłaszają rozpoczęcie pierwszego etapu Konkursu „AgroLiga 2013”. Konkurs wojewódzki jest pierwszym etapem konkursu krajowego.

Celem konkursu jest wyłonienie Mistrzów i Wicemistrzów Wojewódzkich AGROLIGI 2013 w kategoriach: Rolnicy i Firmy z terenu województwa dolnośląskiego, którzy będą reprezentowali województwo dolnośląskie na szczeblu krajowym. Konkurs jest realizowany w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2012-2013 dla województwa dolnośląskiego i przyczynia się do promowania rozwoju obszarów wiejskich i naszego regionu poprzez upowszechnianie osiągnięć rolników i przedsiębiorców, jako liderów rozwoju lokalnego mających wpływ na zwiększenie konkurencyjności dolnośląskiego rolnictwa.
Uwaga: Do rywalizacji nie mogą przystąpić Mistrzowie Krajowi wszystkich edycji i Mistrzowie Wojewódzcy AGROLIGI z lat 2008-2012

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych rolników oraz firmy działające na terenie województwa dolnośląskiego w zakresie przetwórstwa lub świadczące usługi na rzecz rolnictwa zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie.

Uroczysty finał dolnośląskiego konkursu „AgroLiga 2013”, na którym laureatom konkursu zostaną wręczone dyplomy uznania i nagrody odbędzie się w listopadzie 2013 roku. Krajowy finał konkursu AgroLiga 2013 odbędzie się w I kwartale 2014 roku.
Zgłoszenia kandydatów do konkursu przyjmowane będą w terminie do 31 maja przez Powiatowe Zespoły Doradców DODR lub bezpośrednio w Dziale Przedsiębiorczości Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki.

Kandydaci w poszczególnych kategoriach powinni spełniać następujące kryteria:
a) do kategorii Rolnicy zaliczone będą wyłącznie osoby prowadzące samodzielnie lub wraz z rodziną gospodarstwo rolne. Kandydaci powinni uzyskiwać wyniki (plony, wydajność w produkcji zwierzęcej itp.) powyżej średniej krajowej. W gospodarstwach może być prowadzona dodatkowa działalność gospodarcza (świadczenie usług mechanizacyjnych lub innych, przetwórstwo, agroturystyka, itp.), z której uzyskiwane dochody nie przewyższają jednak dochodów z podstawowej działalności rolniczej. W tej kategorii nie mogą być też uwzględniane osoby, które nie mają ziemi i zajmują się tylko obrotem płodami rolnymi.

b) do kategorii Firmy można zaliczyć wyłącznie przedsiębiorstwa działające na rynku regionalnym (czyli na terenie województwa dolnośląskiego i ościennych) i zajmujące się przetwórstwem rolno-spożywczym, świadczeniem usług rolnych i wiejskich, handlem środkami produkcji dla rolnictwa, produkcją maszyn, pasz itp. Do tej kategorii zalicza się także wielkoobszarowe gospodarstwa rolne, prowadzone przez właścicieli bądź dzierżawców i zatrudniające siłę najemną.

c) W obu kategoriach przy wyborze Mistrza i Wicemistrza Wojewódzkiego Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę estetykę obejścia i otoczenia gospodarstwa lub firmy oraz płynność finansową. Uczestnikami konkursu nie powinny być gospodarstwa lub przedsiębiorstwa z niedokończonymi inwestycjami, mocno zadłużone lub niestabilne ekonomicznie.

Pobierz:

Pobierz plikKarta zgłoszeniowa kategoria Rolnik (DOC 712 kB)
Pobierz plikKarta zgłoszeniowa kategoria Firma (DOC 713 kB)
Pobierz plikRegulamin wojewódzki Konkursu AGROLIGA 2012 (DOC 734 kB)

 

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 i budżetu państwa. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zmodyfikowano: 03.07.2013