Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Wojewódzki konkurs "Ekologiczna ozdoba choinkowa"

Zapraszamy dzieci i młodzież zrzeszone w Klubie Edukacyjnym 4H, do udziału w konkursie na Ekologiczną ozdobę choinkową. Prace wraz z kartą zgłoszenia należy dostarczyć do Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu do 4 grudnia 2012 roku.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 15 grudnia w Pasażu Grunwaldzkim we Wrocławiu, w czasie prezentowania Tradycyjnych stołów wigilijnych przez Koła Gospodyń Wiejskich. 

Regulamin

 

Organizator konkursu
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu. Nadzór merytoryczny sprawuje Dział Przedsiębiorczości, Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki. 

Uczestnicy konkursu
Dzieci i młodzież zrzeszona w Klubach Edukacyjnych 4H na Dolnym Śląsku, w przedziale wiekowym od 9 do 15 lat. 

Cel konkursu

  • kultywowanie tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych,

  • rozwijanie talentu artystycznego dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich,

  • rozszerzenie i pobudzenie zainteresowań twórczością artystyczną,

  • prezentacja dorobku artystycznego dzieci i młodzieży z Klubów Edukacyjnych 4H. 

Kryteria oceny

  • zastosowanie materiałów ekologicznych,

  • pomysłowość i oryginalność pracy, 

  • dekoracyjność, kolorystyka, 

  • estetyka i samodzielność wykonania.

Warunki uczestnictwa

W konkursie bierze udział praca wykonana przez cały zespół klubowy. Komisja będzie oceniała tylko prace zespołowe, indywidualne prace nie będą brane pod uwagę. 
Wszystkie ozdoby zgłoszone do konkursu będą wystawione w Pasażu, a po zakończeniu imprezy ozdobią choinkę w Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu. 

Zapraszamy do udziału w konkursie

Zmodyfikowano: 12.06.2015