Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Jubileuszowy Lider

Nasz lider w gronie najlepszych

X Finał Krajowego Konkursu „Kryształowej Koniczyny” im. Edwarda Piszka, Szczepana Pieniążka i Donalda Evans’a dla osób zaangażowanych w działania edukacyjne na terenach wiejskich został podsumowany.
Głównym sponsorem konkursu był do 2004 roku Edward Piszek, obecnie po jego śmierci fundatorem nagród jest jego rodzina, którą reprezentuje Helen Nelson, córka Edwarda Piszka.

Nagrodzeni w tym roku to ludzie o dużej charyzmie i wielkim zaangażowaniu społecznym w swoich środowiskach, autorzy ciekawych inicjatyw i projektów - wzory do naśladowania, a między nimi Dolnośląski Lider pani Wanda Łużna z Pławnej w gminie Strzelin. 

27 października 2010r. o godzinie 15.00 w siedzibie Zarządu Naczelnej Organizacji Technicznej 
w Warszawie podczas uroczystej gala nastąpiło rozstrzygnięcia jubileuszowego finału Konkursu Kryształowej Koniczyny. Ten wyjątkowy wieczór uświetniła obecność Gminno Szkolnej Orkiestry Dętej Nowiny pod batutą Pana Józefa Janaszka, która hymnem 4H rozpoczęła uroczystość, a następnie piękną grą wprowadzała w poszczególne etapy uroczystości. Informacja o przyznanych przez Kapitułę Konkursu miejscach trzymana do ostatniej chwili w tajemnicy, dała o sobie znać na scenie. Nagrodzeni nie ukrywali zaskoczenia i jednocześnie radości podczas odbierania nagród z rąk Jego Eminencji ks. Kardynała Józefa Glempa.

Wanda Łużna


W czasie swojej długoletniej pracy społecznej Pani Wanda Łużna podejmowała i podejmuje działania na wielu płaszczyznach. Jako sołtys wsi w 1974r. ogłosiła akcję sprzątania wsi: wywieziono gruz, założono rabaty - wysadzono setki drzew, krzewów i kwiatów. Dzięki wspólnej pracy i wytrwałości wieś zajęła I miejsce w powiecie pod względem estetyki, oraz produkcji roślinnej i zwierzęcej. Działając na rzecz infrastruktury we wsi spowodowała w latach 80-tych odbudowę wodociągu we wsi Pławna oraz w Trześni i Brożcu, utwardzenie dróg dojazdowych na terenie gminy, założenie oświetlenia drogowego, budowę Szkoły Podstawowej, świetlicy wiejskiej i placu zabaw dla dzieci. Z okazji 650-lecia wsi Pławna wybudowano kapliczkę wiejską i postawiono obelisk upamiętniający mieszkańców tych ziem. Przydrożna kapliczka stała się miejscem kultu religijnego mieszkańców wsi.

Pani Wanda dba również o rozwój kultury i amatorskiej twórczości artystycznej wśród swoich mieszkańców. Z jej inicjatywy powstał zespół folklorystyczny oraz kabaret. W 1997r. wieś zajęła I miejsce w konkursie „Kolorowe Wsie”. Dziś podobnie jak dawnej Pani Sołtys organizuje wiele festynów, imprez plenerowych, konkursów integrujących mieszkańców. Godnym uwagi jest zainteresowanie Pani Łużnej sprawami oświaty, zarówno szkolnej jak i pozaszkolnej. W latach 70-tych pełniła patronat nad Technikum Rolniczym w Ludowie Polskim. Organizowała kursy wieczorowe dla dorosłych pragnących ukończyć 7-letnią szkołę podstawową, a młodzieży pomagała zdobyć wiedzę rolniczą przyjmując ją na praktyki do swojego gospodarstwa oraz organizując lekcje poglądowe. Wzorcowo prowadzone przez nią gospodarstwo o profilu roślinnym i zwierzęcym, było tematem wielu prac magisterskich, często odwiedzane przez różne delegacje krajowe i zagraniczne. Było wzorem dla mieszkańców wsi. „Złota Wiecha”, „Mistrz Produkcji Zwierzęcej”, „Zasłużony Pracownik Rolnictwa”, ”Zasłużony dla rozwoju Kulturalnego Wsi” to jedne z wielu jej odznaczeń. W latach 60-tych założyła prężnie działające Koło Gospodyń Wiejskich.

W ramach promocji wsi od dziewięciu lat organizuje konkurs na „Najładniejsze oświetlenie Bożonarodzeniowe” mobilizując do udziału właścicieli wszystkich posesji w Pławnej. Bajeczne oświetlona wieś każdego roku jest przedstawiana w mediach, co przyciąga wielu zwiedzających z całego kraju i wzbudza zainteresowanie Polonii zagranicznej. Dzięki liderom takim jak Pani Wanda polska wieś zmienia swoje oblicze. Staje się zadbana i nowoczesna, co sprawia, że również młodzi, napływowi ludzie coraz częściej zaczynają postrzegać miejscowość jako atrakcyjne miejsce zamieszkania i wiążą z nią swoją przyszłość.
 

Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 15.08.2013