Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Integracja lokalnych społeczności i aktywizacja mieszkańców do wspólnych działań (archiwum: 2013-08-15 14:57:50)

Istotny wpływ na najważniejsze polskie przemiany mają nie tylko mieszkańcy największych miast ale także, a niekiedy przede wszystkim ludzie mieszkający na prowincji, w mniejszych ośrodkach, w małych miasteczkach, na wsi. To, co się dzieje w Polsce powiatowej i gminnej ma ogromne znaczenie dla rozwoju kultury i świadomości społecznej, dla budowy społeczeństwa obywatelskiego. To właśnie tam powstaje wiele środowisk kulturotwórczych, które starają się wzbogacić ofertę kulturalną, pobudzać aktywność mieszkańców w dziedzinie kultury i poprzez te działania rozwiązywać wiele problemów ważnych dla życia lokalnych społeczności.

Środki przeznaczane na kulturę przez państwo są zbyt małe. Samorządy lokalne nie są w stanie zapewnić w tej dziedzinie istotnych potrzeb. Dlatego Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu wspiera organizatorów życia kulturalnego w małych miastach i na wsi poprzez organizację festiwali, prezentacji, wystaw. 

Istotnym działaniem Ośrodka jest prowadzenie szkoleń mających na celu zachęcenie mieszkańców terenów wiejskich do podejmowania działalności rękodzielniczej czy kulinarnej, a przede wszystkim propagowanie dziedzictwa kulturowego, polegającego na organizowaniu imprez i wydarzeń lokalnych, zawierających takie elementy jak tradycje kulinarne, wytwórczość wiejską, współczesny folklor i promocję wsi. 

Kultywowanie dziedzictwa kulturowego, w tym także kulinarnego regionów stanowi o ich odrębności i wyjątkowości. Jest tym, co wyróżnia mieszkańców tych obszarów spośród innych narodów i czyni ich niepowtarzalnymi. Różnorodność kulturowa Dolnego Śląska jest ważnym atutem do wykorzystania w promocji regionów, stanowi o ich atrakcyjności, wpływa na rozwój obszarów wiejskich, powodując ożywienie gospodarcze tych terenów.

Zmodyfikowano: 15.08.2013